LITANIE ZA POSVĚCENÍ KNĚŽÍ

 
 
Pane, dej nám kněze.
Pane, dej nám svaté kněze.
Pane, dej nám mnoho svatých kněží.
 
Královno kněží, dej nám svaté kněze.
Svatý Josefe, patrone svaté církvé, dej nám svaté kněze.
Svatí patriarchové a proroci, dejte nám svaté kněze.
Svatí mučedníci a svaté panny, dejte nám svaté kněze.
Svatí biskupové a vyznavačí, dejte nám svaté kněze.
Svatí zakladatelé řeholních řádů, dejete nám svaté kněze.
Svatý Antoníne Paduánský, ochránce Eucharistie, dej nám svaté kněze.
Svatý Pasquale Babylone, dej nám svaté kněze.
Svatý Jene Maria Vianneyi, vzore kněžské svatosti, dej nám svaté kněze.
Svatý Františku Xaverský, patrone misijních kněží, dej nám svaté kněze.
Svatá Terezie z Lisieux, oběti za posvěcení kněží, dej nám svaté kněze.
Svatí a světice nebes, dejte nám svaté kněze.
 
Pro důstojné slavení nejsvětější Obětí, dej nám svaté kněze.
Pro každodenní mši svatou, dej nám svaté kněze.
Pro sycení věřících Chlebem života, dej nám svaté kněze.
Pro důstojné slavení božského kultu, dej nám svaté kněze.
Pro znovuzrození duší ve křtu svatém, dej nám svaté kněze.
Pro výuku dětí ve svatém náboženství, dej nám svaté kněze.
Pro růst mládeže v bázní Boží, dej nám svaté kněze.
Pro hlásání slova Božího, dej nám svaté kněze.
Pro odhalování a potírání bludných nauk, dej nám svaté kněze.
Pro utvrzování pochybujících ve víře, dej nám svaté kněze.
Pro podporu a povzbuzení těch, kteří váhají, dej nám svaté kněze.
Pro hledání a záchranu ztracených duší, dej nám svaté kněze.
Pro žehnání svatých manželství, dej nám svaté kněze.
Pro konsolidaci a podporu křest'anských rodin, dej nám svaté kněze.
Pro doprovod našich umírajících, dej nám svaté kněze.
Pro ukládání našich zemřelých k věčnému odpočinku, dej nám svaté kněze.
Pro slávu Boží a pokoj lidí dobré vůle, dej nám svaté kněze.
 
Beránku Boží, jenž snímáš hříchy světa, odpust' nám, Páne.
Beránku Boží, jenž snímáš hříchy světa, vyslyš nás, Páne.
Beránku Boží, jenž snímáš hříchy svšta, smiluj se nad námi.
 
Modleme se:
 
Probud', Páne, v lůně své církve ducha zbožnosti a síly, at' učíní z tvých kněží věrné služebníky oltáře a svědomité strážce tvého slova. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

MODLITBA ZA KNĚZE

Můj Ježíši, prosím tě za celou církev, Uděl jí lásku a světlo Ducha Svatého, učin slova kněží účinná, aby prolomila i nejzatvrzelejší srdce a přiměla je vrátit se k tobě. Pane, dej nám svaté kněze a ty sám je zachovej ve své milosti. Dej, at' je všude provází moc tvého milosrdenství, a chran je před nástrahami, které d'ábel nepřestává strojit všem kněžským duším. At' tvoje milosrdenství rozptýli všechno, co by mohlo poskvrnít svatost kněze, vždyt' ty jsi všemohoucí. Uděl své zvláštní požehnání a světlo kněžím, u kterých se budu ve svém životě zpovídat.

(sv. s. Faustyna)

Kontakt

P. Dr. Mariusz Roszewski, farář 739 12 Čeladná 153
Česká republika
595 171 252 tel./fax
731 625 791 mobil
rkf.celadna@doo.cz