Náboženství ve farnosti Čeladná a
Kunčice pod Ondřejníkem

 

V naší farnosti – jako každý rok – se v září 2021 začne učit náboženství. Jeho smyslem a úkolem je:

  1. Pronikání do oblasti kultury života dětí.
  2. Pomáhat jim systematicky a kriticky si osvojovat křesťanské postoje a styl života.
  3. Pomáhat dětem nacházet vztah k poznatkům ostatních oborů ve světle evangelia.
  4. Poskytnout pomoc při hledání odpovědí na otázky po smyslu života.
  5. Rozvíjet u děti sociální vztahy na základě poznávání a osvojování si křesťanských (morální) hodnot.
  6. Připravovat k přijetí víry.
  7. Věřící děti motivovat k živému vztahu k Bohu a k aktivnímu křesťanskému životu v církvi.

První a druhý stupeň učit se bude jako v předchozích letech na Základní škole v Čeladné a na Základní škole v Kunčicích pod Ondřejníkem podle metodik k náboženství.

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022

 

Vážení rodiče dětí 1. třidy Základní školy,

vaše dítě je v 1 třidě Základní školy a tím už dosáhlo věku, kdy se má naučit rozeznávat, co je dobré a co je zlé; kdy se má naučit zlé odmítat a dobré volit. Jestli je tomu dokážete naučit, nebo ne, bude mít rozhodující vliv na vývoj celého jeho dalšího života.

Tato zodpovědnost za vedení vašeho dítěte na vás spočívá, i když máte sebevíc práce, sebeméně času. Výchova je totiž v podstatě upevňování dobrých návyků a odstraňování návyků špatných. A to nelze dosáhnout poroučením, drezúrou, ani jen poučováním, ale jen láskou, vytrvalou laskavostí obou rodičů.

I když tento výchovný vztah lásky nemůže nikdo převzít za vás, přece jen vám můžeme nabídnout pomoc: Dali jste své dítě pokřtít, a proto máte právo na pomoc církve při jeho výchově. Vaše dítě má právo seznámit a spřátelit se s Pánem Ježíšem, naučit se podle jeho evangelia pěkně žít.

Když bylo vaše dítě pokřtěno, bylo ještě malé. Teď je čas doplnit křest výukou, která předchází prvnímu svatému přijímání, začátku činného svátostného života.

Zveme vás srdečně, abyste své dítě k této přípravě přihlásili. Je pokřtěné, má na to právo. Zastavte se proto v novém katechetickém roce 2021/2022 na Základní škole v Čeladné nebo na Základní škole v Kunčicích pod Ondřejníkem u paní katechetka Mgr. Dana Malková, aby si mohla vaše dítě zapsat mezi prvokomunikanty a povědět vám, jak bude příprava probíhat.

Když se nám toto společné výchovné dílo podaří, bude to veliká pomoc k tvorbě dobré povahy vašeho dítěte pro celý život.

Těšíme se na Vaši návštěvu a srdečně Vás zdravíme.

 

otec Mariusz Roszewski, farář

pí. Mgr. Dana Malková, katechetka

VÝUKA NABOŽENSTVÍ 2021/2022

 

Vážení rodiče,

 

V novém školním roce 2021/2022 bychom Vás chtěl pozdravit a nabídnout Vám i letos náboženskkou výchovu pro Vaše dítě.

Současný životní styl vyžaduje od člověka nejen mnoho znalostí, ale především schopnost rozlišovat dobré od zlého a také najít dobré vzory a motivaci pro správné jednání, které nebývá snadné. Dítě také potřebuje najít dobré kamarády, se kterými zažije něco hezkého a kteří ho dokáží obohatit. O všechny tyto věci se snažíme právě při náboženské výchově, která nemá být pouhou výukou katechismu či morálky, ale možností zažít přátelství s Bohem a s lidmi, kteří se snaží o bohatší život a kvalitní vztahy. Náboženská výchova pomáhá dětem objevovat krásu přírody, úměrně jejich věku poznávat poklady výtvarného, hudebního a literárního umění i základy na nichž stojí naše kultura a civilizace – Desatero Božích přikázání a Ježíšova blahoslavenství. Vážit si toho, co vytvořili předkové a také to sám rozmnožovat. I když má člověk třeba jiné než křesťanské přesvědčení, je pro něj seznámení s kořeny, s tím, v co v naší zemi a v Evropě věří, a podle čeho žije. Více vědět pomůže často zmírnit obavy a výhrady. O to vše se chceme s Vaší pomocí i letos ve škole pokoušet a těšíme se, že své děti povzbudíte, aby se neobávaly na náboženskou výuku přijít. Není to nudné neustálé modlení, ale možnost zažít něco příjemného a trochu odlišného od běžných předmětů a kroužků.

Pokud tedy máte zájem, aby se v životě Vašeho dítěte mohl rozvinout i duchovní rozměr, přihlaste je v září k výuce náboženství na Základní škole v Čeladné nebo na Základní škole v Kunčicích pod Ondřejníkem.

 

P. Dr. Mariusz Roszewski, farář

Kontakt

P. Dr. Mariusz Roszewski, farář 739 12 Čeladná 153
Česká republika
595 171 252 tel./fax
731 625 791 mobil
rkf.celadna@doo.cz