LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE

 

Neděle 26. 9.:
26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pondělí 27. 9.:
Památka sv. Vincence z Paula, kněze. Žil v 16. století a rozvíjel charitativní službu církve.

Úterý 28. 9.:
SLAVNOST SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, HLAVNÍHO PATRONA ČESKÉHO NÁRODA. Roku 925 se ujal vlády a usiloval o kulturní i náboženské povznesení naší vlasti. 28. září 929 byl ve Staré Boleslavi zabit.

Středa 29. 9.:
SVÁTEK SV. MICHAELA, GABRIELA A RAFAELA, ARCHANDĚLŮ.

Čtvrtek 30. 9.:
Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve. Roku 379 se stal knězem a provedl revizi latinského překladu Nového zákona. Zemřel roku 420 v Betlémě.

Pátek 1. 10.:
PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI

Sobota 2. 10.:
Památka svatých andělů strážných. Úcta k nim byla známa už v prvotní církvi.
PRVNÍ SOBOTA V MĚSÍCI

Neděle 3. 10.:
27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

Kontakt

P. Dr. Mariusz Roszewski, farář 739 12 Čeladná 153
Česká republika
595 171 252 tel./fax
731 625 791 mobil
rkf.celadna@doo.cz