LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE

 

Neděle 20. 10.:
29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
MISIJNÍ NEDĚLE

Pondělí 21. 10.:
Památka bl. Karla Rakouského. Se svou manželkou a dětmi vedl vzorny křest'anský život. V roce 1916 se stal císařem Rakouska, kde až do roku 1918 patřilo i územi České republiky. Zemřel v roce 1922.

Úterý 22. 10.:
Památka sv. Jana Pavla II., papeže. Narodil se v roce 1920 ve Wadovicích v Polsku. V roce 1946 byl vysvěcen na kněze. V roce 1964 se stal arcibiskupem v Krakově a v roce 1978 byl zvolen papežem. Horlivý apoštol Ježíše Krista ve světě. Zemřel 2. dubna 2005.

Neděle 27. 10.:
30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Kontakt

P. Dr. Mariusz Roszewski 739 12 Čeladná, čp. 153
Česká republika
595 171 252 tel./fax
731 625 791 mobil
rkf.celadna@doo.cz