LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE

 

Neděle 24. 5.:
SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ - farnost Čeladná
7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - farnost Kunčice pod Ondřejníkem
Den modliteb za sdělovací prostředky

Úterý 26. 5.:
Památka sv. Filipa Nerího, kněze. Roku 1551 byl vysvěcen na kněze a usiloval o duchovní obnovu Říma. Věnoval se mladým lidem. Zemřel roku 1595.

Sobota 30. 5.:
Památka sv. Zdislavy. Narodila se roku 1220 v Křížanově na Moravě. Provdala se za Havla z Lemberka. Podporovala stavby dominikánských klášterů. Vynikala láskou k chudým a vlastním dětem. Zemřela roku 1252.
24. výročí od vzniku ostravsko-opavské diecéze

Neděle 31. 5.:
SLAVNOST SESLANÍ DUCHA SVATÉHO (Hod Boží svatodušní)
Památka Navštívení Panny Marie

Kontakt

P. Dr. Mariusz Roszewski 739 12 Čeladná, čp. 153
Česká republika
595 171 252 tel./fax
731 625 791 mobil
rkf.celadna@doo.cz