Neděle

20.10.

 

29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

MISIJNÍ NEDĚLE

 

08.00

               Na poděkování Pánu Bohu za 4O let
               života s prosbou o požehnání do
               dalších let a ochranu Panny Marie

 

 

 

Úterý

22.10.

 

Památka sv. Jana Pavla II., papeže

 

                                                                                    18.00                   

        

                Za + Mariána Pejka a jeho rodiče,
                Andrejka a duše v očistci

 

 

 

Středa

23.10.

 

 

                  18.00

                MŠE SV. NENÍ

 

 

 

Čtvrtek

24.10.

 

 

                 18.00

               Za + rodinu Pokludovu

 

 

 

Sobota

26.10.

 

 

 

18.00

             1. Za Annu a Františka Stýskalovy,
                  rodiče z obou stran a živou rodinu

             2. Za živé farníky

 

 

 

 

Neděle

27.10.

 

30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

                             08.00

             

                 Za zemřelou rodinu Střelcovu, Hyžovu
                 Ladislava Biskupa, živou a zemřelou
                 rodinu

 

Kontakt

P. Dr. Mariusz Roszewski 739 12 Čeladná, čp. 153
Česká republika
595 171 252 tel./fax
731 625 791 mobil
rkf.celadna@doo.cz