Neděle

7.3.

 

3. NEDĚLE POSTNÍ
/Křížová cesta/

 

   08.00

               Za + Miloslava a Marií Lukšovy, Ignace
               a Anny Polkovy, živou a zemřelou
               rodinu Lukšovou, Polkovou, Belkovou,
               Plocovou a Veličkovou

 

 

 

Úterý

9.3.

 

 

            17.00                   

                Za živou a zemřelou rodinu Hvižďovou,
                Krautovou a Motykovou

 

 

 

Středa

10.3.

 

 

   17.00

                Za živé a zemřelé farníky

 

 

 

Čtvrtek

11.3.

 

 

   17.00

                Za Josefu a Viléma Mynářovy,
                Ivana Máchu, živou a zemřelou
                rodinu Večerkovou a Máchovou

 

 

 

Sobota

13.3.

 

 

     17.00

                 Za + Anežku a Antonína Toflový, syny
                 Antonína, Jaroslava a Zdeňka, vnuky
                 Jitku a Jaroslava, živou a zemřelou
                 rodinu Toflovou

 

 

 

Neděle

14.3.

 

4. NEDĚLE POSTNÍ

/Křížová cesta/

 

      08.00

                  Za zemřelé sourozence Němcovy

 

Kontakt

P. Dr. Mariusz Roszewski, farář 739 12 Čeladná 153
Česká republika
595 171 252 tel./fax
731 625 791 mobil
rkf.celadna@doo.cz