Neděle

12.7.

 

SLAVNOST VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA
"Krmáš"

 

    08.00

               1. Za Jana a Ludmilu Babjákových a
                     živou rodinu

               2. Za živé a zemřelé farníky

 

 

 

Úterý

14.7.

 

 

            18.00                   

                Za živou a zemřelou rodinu
                Kačmaříkovou a Chovancovou

 

 

 

Středa

15.7.

 

Památka sv. Bonaventury, biskupa a
učitele církve

 

   14.00

                POHŘEB - + pí. Zdenka Marková

 

 

 

 

Čtvrtek

16.7.

 

SVÁTEK VÝROČÍ POSVĚCENÍ KATEDRÁLY
V MORAVSKÉ OSTRAVĚ

 

   18.00

                Za + Oldřicha Garu, rodinu a duše
                v očistci

 

 

 

 

Sobota

18.7.

 

 

                    

18.00

 

              Za + manželé Marii a Rudolfa
              Bernatíkových, syna Antonína,
              Annu Jaškovou s manželem

 

 

 

 

Neděle

19.7.

 

16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

         08.00

                 Za Miroslava, živou rodinu a duše
                 v očistci

 

Kontakt

P. Dr. Mariusz Roszewski, farář 739 12 Čeladná, čp. 153
Česká republika
595 171 252 tel./fax
731 625 791 mobil
rkf.celadna@doo.cz