Neděle

26.9.

 

26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

  08.00

               Za zemřelého Václava Skotnicu

 

 

 

Úterý

28.9.

 

SLAVNOST SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA,
HLAVNÍHO PATRONA ČESKÉHO NÁRODA

 

            08.00                   

                Za + Petru Kišovu, Jaroslavu a
                Vojtěcha Bilavčíkových, živou a
                zemřelou rodinu Kišovu, Bilavčíkovu,
                Lukšovu, Šrubařovu, Golovu a
                Pavlicovu

 

 

 

Středa

29.9.

 

SVÁTEK SV. MICHAELA, GABRIELA A RAFAELA,
ARCHANDĚLŮ

 

    18.00

                MŠE SV. NENÍ

 

 

 

Čtvrtek

30.9.

 

Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve

 

     18.00

                 Za zemřelé rodiče Ludmilu a Františka
                 Milatovu, duše v očistci a živou rodinu

 

Mešní úmysl bude odsložený
    v 18.00 hod. ve farním kostele
 v Kunčicích pod Ondřejníkem

 

 

 

Sobota

2.10.

 

Památka svatých andělů strážných

PRVNÍ SOBOTA V MĚSÍCI

 

      18.00

                   Za + rodiče Jana a Heleny Přádkový,
                   Jarmilu a Jaroslava Pavliskovy, živou
                   rodinu Jiřího Tofla a Kalivodovou

 

Mešní úmysl bude odsloužený
  v 18.00 hod. ve farním kostele
v Kunčicích pod Ondřejníkem

 

 

 

Neděle

3.10.

 

27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

       08.00

                   Za zemřelého Antonína Horáka a
                   Štěpána Šrubaře

 

Kontakt

P. Dr. Mariusz Roszewski, farář 739 12 Čeladná 153
Česká republika
595 171 252 tel./fax
731 625 791 mobil
rkf.celadna@doo.cz