Neděle 5.9.                                         23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
                                             Žehnání dětem do Nového školního roku

                           9.30               Za otce Aloise Veliska, rodiče, sourozence,
                                                 živou a zemřelou rodinu
                                           
                                               "Ruský" kostelík - mše sv. v 10.45 hod.
     

Středa 8.9.                                  SVÁTEK NAROZENÍ PANNY MARIE

                         16.30               Za zemřelé dobrodince farnostiNedělě 12.9.                                         24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
                                                               Jméno Panny Marie

                           9.30               Na poděkování Pánu Bohu a za duše
                                                 v očistci

                                                  "Ruský" kostelík - mše sv. v 10.45 hod.Neděle 19.9.                                          25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

                            9.30               Za Elišku a Vladimíra Heczkovy, živou a
                                                  zemřelou rodinu

                                                  "Ruský" kostelík - mše sv. v 10.45 hod.Pátek 24.9.

                          18.00               Za živou a zemřelou rodinu Žižkovou,
                                                  Čeňka Kaděru, duše v očistci a za obrácení
                                                  hříšníkůNeděle 26.9.                                          26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

                           9.30                 Za Annu a Jana Vaňkovy, rodiče,
                                                   sourozence, živou a zemřelou rodinu

                                                   "Ruský" kostelík - mše sv. v 10.45 hod.Úterý 28.9.                                 SLAVNOST SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA
                                                 HLAVNÍHO PATRONA ČESKÉHO NÁRODA


                          9.30                   Za zemřelého otce ve výroční den úmrtíNeděle 3.10.                                             27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

                          9.30                   Za živou a zemřelou rodinu Čermákovu,
                                                    Dobešovu a Gajdošovu

                                                     "Ruský" kostelík - mše sv. v 10.45 hod.
Čtvrtek 7.10.                                 Památka Panny Marie Růžencové

                         16.30                    Za zemřelé dobrodince farnostiNeděle 10.10.                                               28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

                           9.30                     Za dar úrody zemské

                                                  "Ruský" kostelík - mše sv. v 10.45 hod.

 

Kontakt

P. Dr. Mariusz Roszewski, farář 739 12 Čeladná 153
Česká republika
595 171 252 tel./fax
731 625 791 mobil
rkf.celadna@doo.cz