Neděle 9.8.                                       19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

                           9.30            Na poděkování Pánu Bohu a za duše
                                              v očistci
                                           
                                           "Ruský" kostelík mše sv. v 10.45 hod.            


Neděle 16.8.                                      20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

                           9.30            Za živou a zemřelou rodinu Čermákovu,
                                              Sedlářovu a Gajdošovu

                                             "Ruský" kostelík mše sv. v 10.45 hod.
      

Pátek 21.8.                                        Památka sv. Pia X., papeže

                            18.00          Za živé a zemřelé farníky


Neděle 23.8.                                      21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

                              9.30           Za zemřelého Josefa Škulavíka

                                                "Ruský" kostelík mše sv v 10.45 hod.


Pátek 28.8.                                         Památka sv. Augustina, biskupa a
                                                           učitele církve


                            18:00            Za živé a zemřelé farníky


Neděle 30.8.                                       22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

                               9.30           Za + Miladu Částkovou

                                                 "Ruský" kostelík mše sv. v 10.45 hod.


Pátek 4.9.                                            PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI

                             18.00          Za + Pavla Hrubiše, živou a zemřelou
                                                rodinu


Neděle 6.9
.                                          23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

                               9.30          Za Marii Cochlarovou, manžela, bratra a
                                                rodiče

                                                  "Ruský" kostelík mše sv. v 10.45 hod.


Úterý 8.9.                                            SVÁTEK NAROZENÍ PANNY MARIE

                              16.30             Za zemřelé dobrodince farnosti


Neděle 13.9.                                         24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

                                9.30             Na poděkování Pánu Bohu a za duše
                                                    v očistci

                                                     "Ruský" kostelík mše sv. v 10.45 hod.
 

Kontakt

P. Dr. Mariusz Roszewski, farář 739 12 Čeladná, čp. 153
Česká republika
595 171 252 tel./fax
731 625 791 mobil
rkf.celadna@doo.cz