Neděle 30.5.                               SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
                                                 /První svaté přijímání ve farnosti/

                            9.30               Za Boží požehnání pro děti, rodiče,
                                                  sourozence, kmotry a rodiny
                                           
                                               "Ruský" kostelík - mše sv. NENÍ !           
     

Pondělí 31.5.                              SVÁTEK NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE

                          16.30               Na poděkování Pánu Bohu a za duše
                                                  v očistciNedělě 6.6.                                   SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ

                            9.30               Za živou a zemřelou rodinu Adámkovou

                                                  "Ruský" kostelík - mše sv. 10.45 hod.


Pátek 11.6.                      SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA

                          16.30               Za zemřelé dobrodince farnostiNeděle 13.6.                                         11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

                            9.30               Za živou a zemřelou rodinu Michnovu
                                                  a duše v očistci

                                                  "Ruský" kostelík - mše sv. v 10.45 hod.Neděle 20.6.                                          12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

                           9.30                 Za živou a zemřelou rodinu Řezníčkovu,
                                                   Vráblovu a duše v očistci

                                                   "Ruský" kostelík - mše sv. v 10.45 hod.Pátek 25.6.                                 

                           18.00                Za + Ladislava Lišku, rodinu Obrátilovou
                                                    a dětiNeděle 27.6.                                            13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

                            9.30                  Za + Pavla Hrubiše, živou a zemřelou
                                                     rodinu

                                                     "Ruský" kostelík - mše sv. v 10.45 hod.Úterý 29.6.                       SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ

                            16.30                  Za Pavla Řezníčka, rodiče a prarodičeNeděle 4.7.                                              14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

                              9.30                   Za + Dalibora Přečka, živou a
                                                        zemřelou rodinu

                                                     "Ruský" kostelík - mše sv. v 10.45 hod.


 

Kontakt

P. Dr. Mariusz Roszewski, farář 739 12 Čeladná 153
Česká republika
595 171 252 tel./fax
731 625 791 mobil
rkf.celadna@doo.cz