Neděle 31.5.                         SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
                                                        (Hod Boží svatodušní)
                                                 Památka Navštívení Panny Marie

                           9.30          Za Sylvestra a Julii Tomkových, Evžena
                                            Pustku, živou a zemřelou rodinu a duše
                                            v očistci
                                           
                                           "Ruský" kostelík mše sv. NENÍ             


Neděle 7.6.                                    SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
   
                           9.30           Za + Česlava, jeho manželku, dceru a
                                             zetě

                                             "Ruský" kostelík mše sv. NENÍ


Pátek 12.6.              Památka bl. Marie Antoníny Kratochvílové, panny,
                                a druhů, mučedníků


                           18.00          Na poděkování Pánu Bohu a duše v očistci

      

Neděle 14.6.                                     SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ
                                                                       (Boží tělo)

                            9.30           Za zemřelé dobrodince farnosti

                                              "Ruský" kostelík mše sv. v 10.45 hod.Pátek 19.6.                       SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA


                             16.30         Za rodinu Kurečkovou, a za uzdravení
                                               rodových kořenůNeděle 21.6.                                     12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

                              9.30          Za rodinu Tománkovou

                                                "Ruský" kostelík mše sv. v 10.45 hod.Pátek 26.6.                                           

                              18.00        Za + Ladislava Lišku, rodinu Obrátilovou a
                                               děti
Neděle 28.6.                                       13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

                               9.30          Za živou a zemřelou rodinu Maradovu

                                                  "Ruský" kostelík mše sv. v 10.45 hod.
Neděle 5.7.       SLAVNOST SV. CYRILA, MNICHA A METODĚJE, BISKUPA

                                9.30             Za živé a zemřelé farníky

                                                     "Ruský" kostelík mše sv. v 10.45 hod.
 

Kontakt

P. Dr. Mariusz Roszewski 739 12 Čeladná, čp. 153
Česká republika
595 171 252 tel./fax
731 625 791 mobil
rkf.celadna@doo.cz