Neděle  6.10.                                 27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

   09.30                                Za živou a zemřelou rodinu Chovančíkovou,
                                            a Slaninovou
                                           
                                           "Ruský" kostelík mše sv. v 10.45 hod.                 


Pátek  11.10.                     
   
    18.00                                Za Františka, Vlastu a Anežku Němcovy,
                                             živou a zemřelou rodinu

Neděle 13.10.                                   28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

     09.30                               Za Marii a Antonína Štefkových, živou a
                                             zemřelou rodinu
                                               
                                             "Ruský" kostelík mše sv. v 10.45 hod.Pátek  18.10.                               SVÁTEK SV. LUKÁŠE, APOŠTOLA

     18.00                                Za + Kazimíra a Ludmilu Pavliskovy, Josefa
                                              a Marii Kánovy

Neděle 20.10.                                    29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
                                                                 MISIJNÍ NEDĚLE

    09.30                                  Za + Bedřicha Částka
   
                                              "Ruský" kostelík mše sv. v 1é.45 hod.
Pátek 25.10.             

      18.00                                   Za + rodinu Michnovu, Němcovu,
                                                  Mazochovu a duše v očistci
                                                                        Neděle 27.10.                     SLAVNOST VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA

       09.30                                  Za dar zdraví

                                                  "Ruský" kostelík mše sv. v 10.45 hod.
Pátek 1.11.                                            SLAVNOST VŠECH SVATÝCH

      16.00                                  Za zemřelého otce, kmotra a duše v očistci
Sobota 2.11.                              Vzpominka na všechny věrné zemřelé

      16.00                                  Za zemřelé dárce a dobrodince farnosti


Neděle 3.11.                                       31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

       09.30                                 Za zemřelé kněze z farnosti Kunčice pod
                                                 Ondřejníkem


                                                  "Ruský" kostelík mše sv. v 10.45 hod.
 

Kontakt

P. Dr. Mariusz Roszewski 739 12 Čeladná, čp. 153
Česká republika
595 171 252 tel./fax
731 625 791 mobil
rkf.celadna@doo.cz