NÁBIDKA VÝUKY NÁBOŽENSTVÍ NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE
V KUNČICÍCH POD ONDŘEJNÍKEM V ROCE 2021/2022

 

Milí rodiče,

pro vaše dítě nový školní rok je velkým mezníkem. Bude poznávat nové a důležité věcí tohoto světa. Proto jako farnost nabízíme vám také možnost přihlásit vaše ditě k výuce náboženství u pí. Mgr. Dany Malkové, kde se seznámi se základy křesťanství, s obsahem Bible a se zásadami křesťanského života.

Využijte této nabídky, která mu pomůže ve společenství svých vrstevníků pozitivně vytvářet vztah k sobě samému, ke světu, k druhým, ale hlavně k Bohu.

Vážení rodiče,

přihlásit můžete své dítě, i pokud nebylo ještě pokřtěno.

 

        P. Dr. Mariusz Roszewski, farář

Mgr. Dana Malkova, katechetka

Vyučující náboženství ve školním roce 2021/2022

  • 1. a 2. stupeň na Základní škole Mgr. Dana Malková

MŠE SV.
PRO RODINY S DĚTMI

Farní kostel v Kunčicích - neděle v 9.30 hod.

Kontakt

P. Dr. Mariusz Roszewski, farář 739 12 Čeladná 153
Česká republika
595 171 252 tel./fax
731 625 791 mobil
rkf.celadna@doo.cz