Naše farnost působí v obcích Čeladná a Kunčice pod Ondřejníkem.

Zajišťujeme pravidelné bohoslužby v těchto obcích. Dále nabízíme duchovní setkání nejenom pro členy naší obce a věřící, ale pro všechny, kteří potřebují podat pomocnou ruku.

Přijďte mezi nás, rádi vás mezi sebou přivítáme.

 

K udílení svátosti pomazání ne­mocných, k vyřizování křtu, svatby, pohřbu a v jakýchkoliv jiných záleži­tostech se můžete kontakto­vat telefonicky nebo e-mailem.

Předpověď počasí

ČELADNÁ - FARNÍ KOSTEL

SVATOJÁNSKÝ RELIKVIÁŘ
V KOSTELE NA ČELADNÉ

RELIKVIÁŘE, tj. schránky na ostatky svatých, jsou velmi cennými klenoty ve vybavení chrámů a kostelů. /.../ Od konce 4. století zvyk ukládání ostatků svatých se začal na Východě, a pak přešel postupně i do západní Evropy. Relikviáře byly zhotovány ze vzácných materiálů, jak zlato, stříbro, křišťal od podoby medailonků, monstrance až k podobě rakve, skříně nebo lidské postavy či její části.

Vybráno z časopisu JOHÁNEK č. 8 / říjen 2020 (Marie Bílková, Svatojánské relikviáře v pražských kostelích a v kostele v Nepomuku)

"Pokud chce byt Česká republika
svobodným státem, musí být hrdá"

DOPIS KARDINÁLA DOMINIKA DUKY
PREZIDENTU REPUBLIKY MILOŠI ZEMANOVI

DUCHOVNÍ PŘIJÍMÁNÍ

 
Duchovní přijímání je modlitba, ke které jsou zváni všichni, kdo z jakýchkoli důvodů nemohou přijmout Krista pod způsobami chleba a vína. Je výrazem touhy po setkání s živým Pánem, prosbou, kterou dobrý Bůh slyší a vyslyší.
 
Podle učení církve „duchovní přijímání“ je skutečným osobním setkáním s Ježíšem, neboť působí milost, kterou svátost eucharistie dává, bez vlastního – fyzického – přijímání této svátosti.
 
Jako alternativu k „duchovnímu přijímání“ lze využít modlitbu z kancionálu č.042.

Přehled vysílaných katolických bohoslužeb

ZDE

BOHOSLUŽBY

V LETNÍM OBDOBÍ 2021

farní kostel na Čeladné - Út, St, Čt a So v 18.00 h., Ne 8.00 h.

farní kostel v Kunčicích pod Ondřejníkem - Pá v 18.00 h., Ne 9.30 h.

"Ruský" kostel v Kunčicích pod Ondřejníkem - Ne 10.45 h.

Kdy se rozezní zvony na kostele v Čeladné

PAMATUJME V MODLITBĚ:

1. Denně:

a) v 7.00 hod. za nakažené koronavirem

b) v 12.00 hod. za ochranu od nákazy obce a farnosti Čeladná a Kunčice pod Ondřejníkem

c) v 19.00 hod. hod. za celou naši vlast

2. V pátek v 15.00 hod. (hodina Božího milosrdenství) za zemřele na COVID-19

3. V sobotu v 20.00 hod. (Mariánská hodina) za personál v nemocnicích a za všechny, kteří bojují s pandemii

otec Mariusz, farář

INFORMACE K PROTOKORONAVIROVÝM OPATŘENÍ

 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky a doporučení Biskupství ostravsko-opavského:

 1. Od pondělí 26. dubna NEPLATÍ OMEZENÍ na 10% kapacity, ale je možnost naplnit kapacitu při dodržení rozestupů 2 metry mezi účastníky bohoslužby, pokud nejsou členy jedné domácnosti.
 2. NEPLATÍ ZÁKAZ zpěvu při bohoslužbách.
 3. V bohoslužbách, církevních svatbách a pohřbéch účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech.
 4. Před vstupem do vnitřního prostoru kostelů si osoby dezinfikují ruce.
 5. Pří bohoslužbách nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje.
 6. Z hygenických důvodů přijímat sv. přijímání na ruku.
 7. Povinnost chránit dýchací cesty zdravotnickou rouškou, respirátorem FFP2, nebo FFP3 ve všech vnitřních prostorách kostelů.
 8. V této době plati pořád DISPENS od osobní účasti na nedělních bohoslužbách. Využivejme příležitost sledavat mši svaté prostřednictvím sdělovacích prostředků nebo videopřenosu z farního kostela na Čeladné a v Kunčicích pod Ondřejníkem.
 9. Nedělní mše sv. na Čeladné je v 8.00 hod., ve farním kostele v Kunčicích pod Ondřejníkem v 9.30 hod., v "ruském" kostelíku v Kunčicích pod Ondřejníkem v 10.45 hod.

Naléhavě vás žádáme, abyste tato opatření
důsledně dodržovali.

---------------------------------------------------------------------

OD 1. KVĚTNA KOSTEL NA ČELADNÉ JE ZPŘÍSTUPNĚN
K OSOBNÍ MODLITBĚ: ÚTERÝ, STŘEDA, ČTVRTEK A SOBOTA
OD 7.00 DO 18.00 HOD. NEDĚLE OD 9.30 DO 17.00 HOD.

--------------------------------------------------------

OD 6. ČERVNA JE OTEVŘENÝ PRO VEŘEJNOST FARNÍ KOSTEL
V KUNČICÍCH POD ONDŘEJNÍKEM: 
V TÝDNU OD 9.00 DO 17.00H.,
NEDĚLE OD 10.30 DO 17.00H.

--------------------------------------------------------

Matice protiepidemiologických opatření Ministerstva zdravotnictví ČR

FARNÍ MINIKAVÁRNA

SETKÁNÍ NA FAŘE PO BOHOSLUŽBĚ

Za dodržení hygenických opatření !

 1. Ve farnosti Čeladná 12. září
 2. Ve farnosti Kunčicíce pod Ondřejníkem 27. června

Jste srdečně zváni na chvíli posezení u kávy nebo čaje

SEKULÁRNÍ FRANTIŠKÁNSKÝ ŘÁD
VE FARNOSTI ČELADNÁ

SETKÁNÍ NA FAŘE

Za dodržení hygenických opatření !

PŘÍŠTÍ SETKÁNÍ POKUD TO DOVOLI PANDEMICKA SITUACE BUDE V SOBOTU 4. ZÁŘÍ V 15.00 HOD.

PRAŠÍVÁ 2021

Milé děti, milí rodiče,

nezadržitelně se blíží letní prázdniny a na jejich začátku se ve čtvrtek 1. července uskuteční setkání dětí a rodin na Prašivé. Jeho tématem je RODINA. Rád bych Vás všechny na toto setkání pozval. Začne dole v areálu Kamenité a cestou na horu Prašivá bude pro Vás připravena celá řada stanovišť. Aby bylo možné setkání dobře připravit je potřeba se na něj do 24. 6. přihlásit. Odkazy najdete na webu diecéze. Budu rád, když se přihlásíte, a budu se na Vás těšit na posledním stanovišti u kostela na Prašivé.

S pozdravem a požehnáním

+biskup Martin David

BIŘMOVÁNÍ 2022

VE FARNOSTI ČELADNÁ A KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

Úvodní setkání pro biřmovance proběhne na faře
v Kunčicích pod Ondřejníkem v pondělí 4. října v 17:00 hod.

Ve svátosti biřmování nabízí Bůh dospívajícím a dospělým pomoc. Žadatel musí být pokřtěný. Je to svátost, která vyžaduje osobní zralost a osobní rozhodnutí. Biřmování se uděluje jen jednou za život. Kandidát vybíra si nové jméno některého svatého jako svého patrona. Tuto svátost uděluje biskup, který po modlitbě o dar Ducha Svatého položí ruku na hlavu biřmovaného a křížmem (olej posvěcený na Zelený čtvrtek) mu uděla na čele kříž se slovy: N. (jméno), přijmi pečeť daru Ducha Svatého.

PODMÍNKY K BIŘMOVÁNÍ:

1. Věk alespoň patnáct let (horní hranice neexistuje).

2. Kmotr již biřmovaný.

3. Dostatečná příprava.

 

PŘIHLÁŠKA KE SVÁTOSTI BIŘMOVÁNÍ

Antiochia 2021 v Chropyni.

Plakát Antiochia 2021

Akce je určena pro mladé ve věku 16-35 let

Za organizátory zve :

P. Mgr. Ondřej Talaš, kaplan u sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

https://www.farnostzlin.cz/

OFICIÁLNÍ VIDEOKLIP

ECHARISTICKÉHO KONGRESU V BUDAPEŠTI

OD 5. DO 12. ZÁŘÍ 2021

OFICIÁLNÍ HYMNUS
EUCHARISTICKÉHO KONGRESU V BUDAPEŠTI
OD 5. DO 12. ZÁŘÍ 2021

Informace k CESTĚ na Mezinárodní eucharistický kongres
v Budapešti od 10. do 12. 9. 2021

 1. AVETOUR - cesta do Budapešti na MEK (10.-12.9.2021)
 2. AVETOUR - cesta do Budapešťi na MEK (12.9.2021)

50 let života a 25 kněžství P. Doc. A. Slodičky, faráře na Ostravici (9.6.2021)

1 | 2 | 3 | 4 >>

JUBILEJNÍ ROK KE CTI SVATÉHO JOSEFA

Možnost získání plnomocných odpustků do 8. prosince 2021

Odpustky-Jubilení rok Sv. Josefa.pdf

MODLITBA O ZASTAVENÍ PANDEMIÍ KORONAVIRU

 

Naší Biskupové vyzývají, abychom se modlili růženec za ukončení pandemie COVID-19  Modlitba růžence je mocným, a přitom snadno dostupným prostředkem, který je vždy k dispozici. Proto využívejme jej zvláště v situaci omezených možností účastnit se bohoslužby v době nouzového stavu v naší vlasti - připomínaji hierarchové. Na konec je možné připojit společnou modlitbu národů proti pandemii, doporučenou předsedy biskupských konferencí evropských zemí:

Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný,

z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna

jako lékaře našich duší a těl.

Shlédni na své děti,

které se v této obtížné, zmatené a zděšené době v mnoha částech

Evropy a světa na Tebe obrací a hledají sílu, spásu a úlevu.

Osvoboď nás od nemoci a strachu, uzdrav naše nemocné,

utěš jejich rodiny, dej moudrost našim vládcům,

sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům,

věčný život mrtvým.

Neopusť nás v době zkoušky, ale osvoboď nás ode všeho zla.

O toto prosíme Tebe, který se Synem a Duchem Svatým

žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

Maria, Matko uzdravení a naděje, oroduj za nás! [1]

 

Mons. Jan Graubner

Mons. Jan Vokál

Mons. Jan Baxant

Mons. Martin David

 

Olomouc, 7. října 2020

 

[1] autoři modlitby: kardinál Jean-Claude Hollerich, kardinál Angelo Bagnasco, předsedové zastupující biskupské konference evropských zemí (www.cirkev.cz,  12.3.2020)

 

Zdroj: www.cirkev.cz

FINANČNÍ POMOC NA OPRAVY

 

(ČELADNÁ - RENOVACE SOCH SV. CYRILA A METODĚJE
VE FARNÍM KOSTELE)


(KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM - VÝMALBA INTERIÉRU
FARNÍHO KOSTELA)

---------------------------------------------------------------------------------------

Při platbě ON-LINE skrze internet ve zpravě pro přijemce prosím napište: OPRAVY.

Číslo bankovního účtu:

 1. Farnost Čeladná: 8842273001/5500
 2. Farnost Kunčice p. O.: 8842361001/5500

DĚKUJEME!

otec Mariusz a otec Slávek

ROZSVIŤ SVĚTLO VDĚČNOSTI V KOSTELE NA ČELADNÉ !

U oltáře Panny Marie je umístěný stojan, kde můžete rozsvítit SVĚTLO VDĚČNOSTI, které symbolizuje přítomnost samotného Krista, je také výrazem naší pohotovosti a věrnosti před Hospodinem. Zároveň připomíná, že měli bychom Ježíši děkovat za vše, co máme, hlavně za jeho požehnání a ochranu.

Stanovisko České biskupské konference k očkování proti Covid-19

Česká biskupská konference (ČBK) vydává toto stanovisko v situaci pandemie nemoci Covid-19, kdy se objevuje velké množství protichůdných tvrzení o očkování, z nichž některá jsou nepravdivá, překroucená nebo jsou součástí různých konspiračních teorií.

Vědci celého světa se v tomto roce spojili v nevídaném úsilí, aby vyvinuli pokud možno účinnou a bezpečnou vakcínu proti nemoci Covid-19. Současně se však šíří pochybnosti o etice vývoje a výroby některých očkovacích látek, které jsou (domněle či skutečně) spojeny s použitím tkání pocházejících z potracených lidských plodů.

Toto znepokojení je oprávněné: „Lidský život je posvátný a nedotknutelný v kterémkoliv okamžiku své existence, tedy i v těch počátečních momentech, které předcházejí jeho narození“, napsal svatý Jan Pavel II. v encyklice Evangelium vitae.1 Křesťanská tradice proto vždy odsuzovala (a stále odsuzuje) umělý potrat jako velké mravní zlo.2 Z tohoto důvodu také považuje využití buněk získaných při umělém potratu k lékařským účelům za nepřípustné.3

Očkovací látky proti Covid-19 (i ostatním nemocem) lze vyrobit a testovat, aniž bychom nutně potřebovali materiál pocházející z lidských plodů. Na nich se na různých místech na světě usilovně pracuje. Současně ale bohužel platí, že většina vakcín, která bude u nás pravděpodobně během několika následujících měsíců dostupná, byla vyvinuta s pomocí eticky problematického materiálu.4

V Evropské unii se aktuálně (na konci prosince 2020) uvažuje o nasazení celkem sedmi vakcín proti Covid-19.5

Některé výzkumné týmy a farmaceutické společnosti při vývoji vakcíny vůbec nepoužily buněčné kultury pocházející z potracených lidských plodů (CureVac), jiné je naopak při vývoji a/nebo výrobě očkovacích látek uplatnily (AstraZeneca, Janssen Pharmaceutica NV). V ostatních případech se na těchto buňkách jen testovala účinnost výsledné vakcíny a její způsob vývoje a výroby byl jinak morálně nezávadný (BioNtech-Pfizer, Moderna, NovaVax).Ne všechny vakcíny proti Covid-19 jsou si tedy (z etického hlediska) rovny.

V této souvislosti je třeba připomenout zásadní vyjádření Papežské akademie pro život z let 2005 a 2017 a Kongregace pro nauku víry z roku 2008.7 Tyto dokumenty jasně rozlišují mezi morální zodpovědností vědců a producentů léčiv, kteří používají morálně problematický biologický materiál, a morální zodpovědností příjemců konkrétních vakcín. Pokud není k dispozici jiná vakcína a pokud existuje nebezpečí závažného ohrožení zdraví, je morálně přípustné dát se očkovat nebo očkovat jiné, a to i vakcínou vyvinutou s použitím buněk získaných morálně problematickým způsobem.8 Ke stejnému závěru dochází i nejnovější dokument Kongregace pro nauku víry z 21. prosince 2020, který dále upřesňuje, že se to týká i situace „v zemích, kde lékařům a pacientům nejsou eticky bezproblémové vakcíny k dispozici, nebo kde je jejich distribuce obtížnější kvůli speciálním podmínkám skladování a přepravy, nebo když jsou ve stejné zemi distribuovány různé typy vakcín, ale zdravotnické orgány neumožňují občanům vybrat si vakcínu k očkování“.9

Aby se předešlo veřejnému pohoršení, musí být jasné, že příjemce takové vakcíny nijak neschvaluje způsob, jak byla vyrobena, a podle svých možností též usiluje o to, aby byla v budoucnu dostupná morálně přijatelná alternativa.10

Každý člověk má povinnost pečovat o své zdraví, protože představuje vzácný Boží dar, jak o tom píše i Katechismus katolické církve v článku 2288. Prevence infekčních onemocnění je důležitou součástí ochrany života a zdraví, kdy nejde jen o nás, ale také o druhé lidi a o společné dobro.11

Co se týče obav o zdravotní bezpečnost vakcín, které pociťuje nemálo věřících rodičů, lékařů a jiných osob, je možné říci toto:12 Je jistě oprávněné žádat zodpovědné instituce a osoby o objasnění často kladených otázek, principů fungování vakcín i mechanismů kontroly jejich zdravotní neškodnosti. Současně je však třeba k alarmujícím zprávám na sociálních sítích a v jiných médiích přistupovat s kritickým úsudkem a ověřovat je u více nezávislých odborníků.13

Úkolem České biskupské konference není suplovat činnost vlády či Ministerstva zdravotnictví v této oblasti. Je však na místě rozptýlit největší obavy řady věřících a vnést do problematiky určité světlo. Proto chceme zopakovat: nechat se očkovat je morálně přípustné. Vakcinaci je třeba zvažovat nejen s ohledem na zdraví vlastní, ale i druhých lidí a na společné dobro. Při svém rozhodování tedy nemysleme jen na sebe, ale zvláště na nejzranitelnější spoluobčany, pro něž nakazit se nemocí Covid-19 znamená být ohrožen nejen na zdraví, ale též na životě.

Na druhou stranu nelze nikoho diskriminovat kvůli rozhodnutí nenechat se očkovat.Očkování obvykle není morální povinnost, a proto musí být dobrovolné“.14 V takovém případě však člověk musí zodpovědným způsobem udělat vše potřebné pro to, aby případně nenakazil druhé, zvláště ty, kteří ze zdravotních a jiných důvodů nemohou být očkováni.15

Svatý Pavel VI. při jedné příležitosti připomněl, že o žádné otázce týkající se člověka „nelze uvažovat jen v částečných perspektivách ať biologických [či] psychologických. [...] Je nezbytné brát v úvahu celého člověka a celé poslání, k němuž je povolán, tedy [...] též hlediska nadpřirozená a věčná“.16

My křesťané máme být pro celou společnost svědky naděje v moc Kristova vzkříšení. Zdraví i lidský život je jistě velkou hodnotou – ale tou nejvyšší je vykoupení a věčná spása člověka. Proto nezapomínejme na útěchu a posilu plynoucí z Eucharistie, milost svátosti smíření a pomazání nemocných a hojné Boží dary, které si můžeme vyprosit na přímluvu Svatého Josefa během tohoto mimořádného roku. Buďme připraveni kterýkoli den potkat tváří v tvář toho, který je Cesta, Pravda a Život – a především největší láska našeho srdce.

Olomouc, 22. prosince 2020

Mons. Antonín Basler, biskup zodpovědný v ČBK za oblast bioetiky

[1] Evangelium vitae, 61.
[2] Srov. tamtéž.
[3] Kongregace pro nauku víry, Instrukce Dignitas personae, 34-35.
[4] Při jejich vývoji či testování se používají tzv. fetální buněčné linie označované HEK 293 a PER.C6. Ty vznikly odebráním buněk z těla dvou plodů uměle potracených v roce 1972 a 1985. Tyto buňky se mohou množit donekonečna a slouží dodnes pro řadu vědeckých a lékařských účelů. Výroba očkovacích látek proti covid-19 tak nebyla spojena s provedením nových potratů. Vakcíny samotné také neobsahují žádné buňky plodu.
[5] Od společností: AstraZeneca, BioNtech-Pfizer, CureVac, Janssen Pharmaceutica NV, Moderna, NovaVax a Sanofi-GSK (vývoj této poslední vakcíny provázejí problémy a její zavedení se opozdí) (https://ec.europa.eu/ commission/presscorner/detail/en/ip_20_2305).
[6] Pro přehled viz https://lozierinstitute.org/update-covid-19-vaccine-candidates-and-abortion-derived-cell-lines/ (stav k 14. 12. 2020). U preparátu Sanofi-GSK potřebné informace zatím chybí.
[7] Papežská akademie pro život, Morální úvahy ohledně vakcín připravených z buněk získaných z potracených lidských plodů (5. 6. 2005) a Komentář k používání vakcín (31. 7. 2017); Kongregace pro nauku víry, Instrukce Dignitas personae (8. 9. 2008), 35. Český překlad těchto dokumentů je v Příloze.
[8] To samé platí například i pro vakcínu proti zarděnkám, kde neexistuje morálně bezproblémová náhrada.
[9] Kongregace pro nauku víry, Vysvětlující poznámka ohledně morálnosti používání některých vakcín proti covid-19 (21. 12. 2020), 2. Český překlad dokumentu je v Příloze.
[10] Srov. tamtéž, 3 a 4.
[11] Srov. tamtéž, 5.
[12] Výše zmiňovaný dokument správně poznamenává, že hodnocení bezpečnosti a účinnosti vakcín je „eticky relevantní a nezbytné“, ale že „je odpovědností vědců v biomedicíně a lékových agentur“ (tamtéž, úvodní část).
[13] Příkladem takové nepravdivé informace je domněnka, že vakcína proti covid-19 může u žen způsobovat neplodnost.
[14] Srov. tamtéž, 5.
[15] Srov. tamtéž.
[16] Humanae vitae, 7.

ZDROJ:  https://www.doo.cz/ 

COVID-19

Nemocniční kaplani nabízejí své služby i lékařům,
zdravotníkům a rodinným příslušníkům !!!

Touto službou chtějí nabídnout bezpečný prostor těm, kteří jsou v tzv. první linii a potřebují se opět dostat do duševní pohody, jelikož míra jejich přetížení je obrovská.  Na kaplany se mohou obrátit i rodiny hospitalizovaných pacientů, které potřebují duchovní podporu nebo povzbuzení: prosíme, sdílejte a využijte nabízených kontaktů.

Nemocniční kaplaní jsou odborníci z několika sociálních oborů, ale se základem spočívajícím v teologii, kteří se při telefonickém rozhovoru budou snažit pomoci zvládnout nastalou tíživou situaci zdravotníků a rodin nemocných nebo je nasměrují tak, aby došlo k osobní pomoci či setkání s nemocničním kaplanem dané nemocnice či spádové oblasti.

Pomoc je nabídnuta na základě telefonického rozhovoru, a to na níže uvedených telefonních číslech. Všichni zúčastnění tuto službu vykonávají jako dobrovolnou, vedle svých běžných pracovních povinností. Proto je možné, že ne vždy mohou hovor přijmout. Nedovoláte-li se tedy na vybrané číslo, jsou vám k dispozici další z níže uvedených.

Sdílený odkaz s kontakty na kaplany naleznete zde.

Zdroj: Mgr. František Zakopal, národní koordinátor duchovní péče ve zdravotnictví

V DOBĚ PANDEMIE SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ
NA RUKU NEBO DO ÚST?

"Svatý Cyril Jeruzalémsky, biskup a učitel církve 4. století, říká: ´Přistupuj k přijímání, když jsi učinil levou rukou trůn pravě tak, že bude moci přijmout Krále.´ Jinde se píše, že se dlaně mohou položit přes sebe ve tvaru kříže a z té horní vytvořit obětní misku, do které je Kristovo tělo položeno. Tou spodní rukou pak Kristovo Tělo uchopím a vložím do úst. Lidé, kteří pro přijetí Krista nemají obě ruce volné (například proto, že se potřebují opírat o hůlku), nemohou na ruku přijímat. Roušku je potřeba si sundat ještě předtím, než mi kněz Kristovo Tělo na ruku podá. Eucharistii nikam v dlani neodnáším, ale přijmu ji bezprostředně poté, co mi ji kněz podá. Tak jako kněz počivě dbá, aby v misce nezůstaly drobečky proměného Těla, je třeba, aby i věřící po přijímání zkontrolovali své dlaně, jestli tam nezůstal malý úlomek. Pokud ano, pak je třeba ho nabrat konečkem prstu a také přijmout. I na ruku je možné přijímat s hlubokou úctou a zbožností, jako to dělali křesťané v prvních generacích, kteří rozhodně nebyli méně zbožní."

Z katechezí biskupa Martina Davida

Zdroj: Diecézní časopis "OKNO" 10/2020

ZKOUŠKA MALÉ SCHOLY VE FARNOSTI ČELADNÁ
SETKÁNÍ NA FAŘE VE STŘEDY V 16.30 HOD.

 

PO DOBU PANDEMIE COVID-19
ZKOUŠKA DĚTI JE ZRUŠENA

SPOLEČENSTVÍ MODLÍCÍCH SE MATEK

Hnutí, které vytváří nepřetržitý proud modliteb za děti

I v našich farnostech se scházíme ke společné modlitbě za naše, a nejen naše děti, jelikož jsme si vědomy našich omezených možností při výchově. Proto panuje mezi námi přísná zásada mlčenlivosti. O problémech, jež si svěřujeme při setkání, se nesmí mluvit nikde venku.

Základní zásady společenství:

 • Neradit: skrze společnou modlitbu hledáme Boží řešení konkrétního problému.
 • Nepomlouvat: učíme se milosrdenství vůči bližnímu i tak, že nemluvíme o špatných vlastnostech druhých lidí.
 • Nevynášet: důvěrné věci, o kterých mluví matky na našich setkáních, nikde jinde nevyprávíme.

V současné době se schází dvě společenství - jedno ve farnosti Čeladná a jedno ve farnosti Kunčice pod Ondřejníkem.

Ve farnosti  Čeladná společenství se schází jednou za 14 dní v úterý v 16.30 hod. (v letním období doma u p. Ing. Jany Golové a v zimním na místní faře). Kontakt: p. Ing. Jana Golová - 725 653 640.

Ve farnosti Kunčice pod Ondřejníkem skupinka se schází každý týden v čtvrtek v 17.00 hod na místní faře. Kontakt: p. Ing. Kateřina Michálková - 777 061 221.

Pokud Vás Modlitby matek oslovily, jste opravdu srdečně zvány.

 

PO DOBU PANDEMIE COVID-19 SETKÁNÍ
SPOLEČENSTVÍ MODLICÍCH SE MATEK NENÍ !

"Mé Neposkvrněné Srdce zvítězí"

Panno Maria Fatimská, oroduj za naši drahou vlast.
Panno Maria Fatimská, vypros svatost našim kněžím.
Panno Maria Fatimská, provázej a inspiruj ty, kteří nám vládnou.
Panno Maria Fatimská, pomáhej nám odporovat pokušením.
Panno Maria Fatimská, poskytni pomoc těm, kteří jsou nám drazí.
Panno Maria Fatimská, uchraň nás od nebezpečí terorismu.
Panno Maria Fatimská, přiveď nás k naší prvotní horlivosti.
Panno Maria Fatimská, vypros nám odpuštění mnohých hříchů.
Panno Maria Fatimská, přiveď nás k následování Tvého Syna.
Panno Maria Fatimská, vypros dar pokoje pro celý svět.

MODLITBA ZA DĚTI

Svatá Panno, naše drahá Matko, pro svou něžnou lásku k dítěti Ježíšovi vezmi během školního roku pod svou ochranu děti naší farnosti a obce. Neprosím jen o jejich tělesné zdraví, ale myslím i na jejich čisté, neposkvrněné duše. Ochraňuj je před vlivem špatného prostředí, ať si uchovají nevinná, neposkvrněná srdce. Dej, ať ti, kterým je svěřena péče o jejich život, si uvědomují svou nesmírnou odpovědnost za jejich výchovu. Ať si uvědomí, že dětská duše je vzácný poklad, pro který je třeba se obětovat, který si vyžaduje mnoho námahy a lásky. Nakonec tě, drahá Matko, prosím, aby tyto děti vešly jednou do nebe. AMEN.

MODLITBA SV. JANA PAVLA II. ZA MLADÉ LIDI,

 
Ježíši, Synu Boží, v němž přebývá plnost božství,
ty voláš všechny pokřtěné, aby „zajeli na hlubinu“
a šli cestou svatosti.
Vzbuď v srdcích mladých lidí touhu být
v dnešním světě svědky moci tvé lásky.
Naplň je svým Duchem odvahy a rozvážnosti,
aby byli schopni odhalit plnou pravdu
o sobě a o svém povolání.
Náš Spasiteli, poslaný Otcem zjevit nám milosrdnou lásku,
dej své církvi dar mladých lidí připravených zajet na hlubinu,
aby byli mezi bratry projevem tvé přítomnosti,
která obnovuje a zachraňuje.
Svatá Panno Maria, Matko Spasitelova,
spolehlivá průvodkyně na cestě k Bohu a k bližnímu,
ty, která jsi uchovávala jeho slovo ve svém srdci,
podpírej svou mateřskou přímluvou rodiny a církevní společenství,
aby pomáhaly mladým a dospívajícím lidem
odpovědět velkomyslně na Pánovo volání. 
Amen.

MODLITBA K PRAŽSKÉMU JEZULÁTKU

Dítě Ježíši, utíkám se k tobě a na přímluvu tvé svaté Matky tě prosím,
pomoz mi v této mé potřebě ... (možno konkrétně vyjádřit),
neboť věřím, že mi můžeš pomoci.
Pevně důvěřuji, že obdržím tvou svatou milost.
Miluji tě celým svým srdcem a ze všech sil své duše.
Upřímně se kaji za všechny své hříchy a prosím tě, dobrý Ježíši,
abys mi dal sílu nad nimi zvítězit.
Dávám si předsevzetí, že tě nikdy nezraním a odevzdávám se ti,
ochoten raději trpět než ti působit bolest.
Od nynějška ti chci věrně sloužit a z lásky k tobě chci milovat i bližního jako sebe.
Všemohoucí Dítě, Pane Ježíši, znovu tě prosím,
abys mi pomohl v této mé záležitosti ... (možno vyjádřit).
Daruj mi milost, abych tě navěky vlastnil spolu s Marií a Josefem
a abych se ti spolu s anděly klaněl v nebi. Amen.

PAPEŽ FRANTIŠEK

V době pandemii koronaviru tuto modlitbou svěřil Svatý otec František město Řím, Itálii a celý svět pod ochranu Panny Marie:

Maria,

ty záříš vždycky na naší cestě

jako znamení spásy a naděje.

Svěřujeme se tobě, Uzdravení nemocných,

jež jsi u kříže byla připojena k bolesti Ježíšově

a zachovala svou víru pevnou.

Ty, Záchrano římského lidu,

víš čeho nám zapotřebí

a jsme si jisti, že se postaráš

aby se, jako v Káně Galilejské,

mohla navrátit radost a veselí

po této chvíli zkoušky.

Pomoz nám, Matko božské lásky,

abychom se připodobnili vůli Otce

a učinili to, co nám řekne Ježíš,

který vzal na sebe naše utrpení

a obtižil se našimi bolestmi

aby nás - skrze kříž - přivedl

k radosti vzkříšení. Amen.

 

Pod ochranu tvou se utíkáme,

svatá Boží Rodičko.

Neodmitej naše prosby v našich potřebách,

ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky.

Panno slavná a požehnaná !

Paní naše,

prostřednice naše,

orodovnice naše,

u Syna nám smilování vypros,

Synu svému nás doporuč,

k Synu svému nás doprovoď.

 Zdroj: www.cirkev.cz

 

2019
 1. Posleství papeže Františka ke Světovému dni míru 2019
 2. Poselství papeže Františka k 27. Světovému dni nemocných 2019
 3. Poselství papeže Františka k postní době 2019
 4. Posleství papeže Františka k 56 světovému dni modliteb za povolání 2019
 5. Posleství papeže Františka k 53 mezinárodnímu dni sdělovacích prostředků 2019
 6. Dopis papeže Františka Kněžím 2019
 7. Apoštolský list papeže Františka o významu a hodnotě jesliček 2019

 

2020

 1. Apoštolský list papeže Františka Aperuit Illis o stanovení neděle Božího slova 2020
 2. Poselaství papeže Františka k postní době 2020
 3. Poselství papeže Františka ke Světovému dni nemocných 2020
 4. Poselství papeže Františka k dni míru 2020
 5. Poselství papeže Františka k 54. k mezinárodnímu dni sdělovacích prostředků 2020
 6. Poselství papeže Františka k 57. Světovému dni modliteb za povolání 2020
 7. List papeže Františka všem věřícím k měsíci květnu 2020
 8. Poselství papeže Františka k Mezinárodnímu dní sester 2020
 9. Posleství papeže Františka k oslavám 6. Světového dne modliteb za peči o stvoření
 10. Poselství papeže Františka k 4. Světovému dni chudých 2020
 
2021
 
 1.  Posleství Svatého otce Františka k 55. světovému dni sdělovacích prostředků 2021 
 2. Poselství Svatého otce Františka k 58. světovému dnů modliteb za povolání 2021
 3. Poselství Svatého otce Františka k 29. světovému dni nemocných 2021
 4. Poselství Svatého otce Františka k postní době 2021
 5. Poselství Svatého otce Františka k Světovému dni míru 2021

ABP. JAN GRAUBNER, METROPOLITA MORAVSKÝ

MODLITBA ABP. JANA GRAUBENERA, METROPOLITY MORAVSKÉHO
V DOBĚ PANDEMIE KORONAVIRU

Hospodine, dobrý Bože, obracíme se k tobě ve své tísni.

Přiznáváme nejen svou omezenost, ale i bezmocnost.

Vracíme se k tobě a vyznáváme, že ty jsi všemohoucí.

Ty jediný jsi Pán. Jen tobě patří všechna moc a sláva.

Pokorně a se zahanbením v tváři přiznáváme,

že jsme byli příliš zahledění do svých práv a nároků,

hledali příjemnost a pohodlí, zábavu či adrenalin,

nedbali jsme na druhé, ani na tebe a tvůj řád.

K přírodě jsme byli bezohlední a chtěli stále víc.

Cestováním za krásami jsme znečistili vzduch i moře.

Svou bezohledností jsme nakupili hory odpadků.

Svou chamtivostí jsme zamořili pole pesticidy,

vody antibiotiky, hormony a antikoncepcí,

chovali se jako páni světa a vládci stvoření,

upravovali si zákony i pravidla myšlení.

Přestals pro nás být jistotou, když je vše relativní,

a absolutní je už jen naše nabubřelé já.

Z toho pak pramení mnohé naše konflikty.

 

Ve své zaslepenosti jsme neuměli číst znamení.

Hlasatelé radostně oznamovali, že zase bude sluníčko.

Většině nevadilo, že schnou stromy a množí se myši,

že v zemích bez deště je hlad a lid utíká za chlebem.

Jiní prchají před válkou, která se vede proto,

aby měl někdo větší zisk, vliv a moc,

aby byl odbyt zbraní a jinde měli slušní lidé práci.

Peníze a zisk se nám staly nejvyšším bohem,

jemuž jsme obětovali spravedlnost a právo

i bídu chudáků v rozvojových zemích.

Štěstí jednotlivců jsme stavěli výš než zodpovědnost,

chvilkové pocity nad věrnost manželským slibům,

práva dospělých nad práva dětí na lásku obou rodičů,

na jistotu domova a zdravé morální životní prostředí,

protože jsme se nedokázali zříct špatného příkladu.

Sobectví nám zabránilo žít pro další generaci,

milionům počatých dětí jsme nedovolili se narodit,

a tak vymíráme a nemá na nás kdo pracovat.

Uprchlíky nepřijímáme, protože se jich bojíme.

Jako bezohlední kolonizátoři přijímáme z jiných zemí

jen šikovné ruce a chytré hlavy, zatímco jejich země

bez nich upadají a nedokáží se samy pozvednout.

 

Přijmi, Pane, naši kajícnost a pokorné vyznání.

Očisti nás, když s lítostí uznáváme svou vinu.

Dopřej nám znovu povstat a vrátit se k tobě,

který jsi Cesta, Pravda, Jistota a Moudrost.

Spoléháme na tvou lásku a tvé milosrdenství.

Stáhni trestající ruku a zastav lavinu nemoci.

Obrať nás a my se k tobě vrátíme.

Vezmi nám srdce kamenná a dej srdce z masa.

Vrať nám radost ze své ochrany

a bezbožné budeme učit tvým cestám,

svědčit o tvé lásce a hlásat tvou dobrotu.

Dej nám svého Ducha, aby v nás miloval on,

když ze sebe nezištně milovat nedokážeme.

Dej nám odvahu umírat sobě a žít pro tebe,

nechat se vést moudrostí tvého slova,

aby v nás vítězil tvůj život a rostlo tvé království,

království spravedlnosti, lásky a pokoje.

Ty jediný jsi naší nadějí a my pevně věříme,

že nás, Bože, nezklameš. Amen.

 

Zdroj: Arcibiskupství olomoucké

2020

 1. Stanovisko České biskupské konference k očkování proti Covid-19 (XII-2020)
 2. Odpustky duším v očistci v době pandemie 2020
 3. Výzva předsedy ČBK k dodržování aktuálních vládních nařízení 27.10.2020
 4. Prohlášení ČBK - koronavírus 2020
 5. Výzva ČBK ohledně shromáždění osob - koronavírus 2020
 6. Slovo abp. Jana Graubnera ke krizovému opatření Vlády ČR z 15.3.2020
 7. List arcibiskupa olomouckého věřícím v době mimořádných opatření
 8. Poděkování všem pracovníkům Charit v diecézi
 9. Pozdrav k Velikonocům 2020
 10. Pastýřský list na Slavnost Nejsvětější Trojice

2021

 1. Výzva všmem farnostem MEK Budapešť 2021
 2. Prohlášení českých a moravských biskupů na ustupující pandemie v ČR
 3. Pastýřský list k oslavě Velikonoc
 4. Pastýřský list k nadcházející slavnosti Zvěstování Páně
 5. Slovo arcibiskupa Jana ke zpřísněným opatřením
 6. Pastýřský list v období přihlášek na školy
 7. Slovo biskupů k 29. Světovému dni nemocných 2021

DIECÉZE
OSTRAVSKO-OPAVSKÁ

 

POUTĚ, VÝROČÍ A SLAVNOSTI VE FARNOSTI V ROCE 2021

 

ČELADNÁ:

5.7. – Pouť na „Cyrilce“
          v 17.30h.

11.7. – Výročí posvěcení farního
           kostela v 8.00h.

15.8. – Poděkování za letošní
           úrodu v 8.00h.

5.9. – Žehnání dětem do nového
         školního roku v 8.00h.

11.9. – Pout‘ u „Bedřichův kříže“
           v 17.30h.

1.11. – Všech svatých v 17.00h.

2.11. – Vzpomínka na všechný
           věrné zemřelé v 17.00h.

21.11. - Slavnost Ježíše Krista
            Krále v 8.00h.

28.11. - Žehnání adventních
            věnců v 8.00h.

24.12. –"Půlnoční" mše sv.
            v 22.00h.
25.12. - Boží hod vánoční
             v 8.00h.

26.12. – Den manželů v 8.00h.

31.12. - SILVESTR v 17.00h.

 

KUNČICE:

24.7. – Malá pouť v 15.00h.

25.7. – Velká pouť v 9.30h.

15.8. – Poděkování za letošní
           úrodu v 9.30h.

5.9. – Žehnání dětem do nového
         školního roku v 9.30h.

31.10. – KRMÁŠ: farní v 9.30h.
             "ruský" v 10.45h.

1.11. – Všech svatých v 16.00h.

2.11. – Vzpomínka na všechny
           věrné zemřelé v 16.00h.

27.11. – Slavnost Ježíše Krista
             Krále: farní v 9.30h.,
             "ruský" v 10.45h.

28.11. – Žehnání adventních
             věnců: farní v 9.30h.,
             "ruský" v 10.45h.

24.12. – "Půlnoční" mše sv.
             v 20.00h.
25.12. - Boží hod vánoční: farní
            v 9.30h., "ruský"
            v 10.45h.

26.12 - Den manželů v 9.30h.

31.12. - SILVESTR v 16.00h.

Nepomuk

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>
TOPlist

Fakturační údaje farnosti Čeladná a Kunčice pod Ondřejníkem

 

Římskokatolická farnost Čeladná

739 12 Čeladná 153

IČ: 64120007

DIČ: CZ64120007

 

Římskokatolická farnost Kunčice pod Ondřejníkem

739 13 Kunčice pod Ondřejníkem 22

IČ: 45235481

DIČ: CZ45235481

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je:

Lexius advokáti s.r.o.

IČO: 046 66 933 

Sídlo: Na Podkovce 281/10, 147 00 Praha 4 – Podolí 

Pobočka: Thákurova 676/3, 160 00 Praha 6 – Dejvice 

Odpovědná osoba: JUDr. Jakub Kříž, Ph.D., advokát

 

Kontaktní údaje pověřence

Adresa: Thákurova 676/3, 160 00 Praha 6 – Dejvice

E-mail: gdpr@lexius.cz

Telefon: + 420 703 142 855

ID datové schránky: kz73igd

"Dobrý kněz, kněz podle přání Božského Srdce, je největším pokladem, který Bůh může dát farnosti, a je také jedním z nejvzácnějších darů božské milosti" - farář arský svatý Jan Maria Vianney.

Duchovní správce

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Čeladná 1932-'35

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

NAŠI PARTNEŘI

 

 

Hnuti pro život nabízí nečekaně těhotným ženám mimořádnou finanční pomoc prostřednictvím e-mailu:

proradna@linkapomoci.cz

nebo bezplatného telefonního čísla 800 108 000

Kontakt

P. Dr. Mariusz Roszewski, farář 739 12 Čeladná 153
Česká republika
595 171 252 tel./fax
731 625 791 mobil
rkf.celadna@doo.cz