Naše farnost působí v obcích Čeladná a Kunčice pod Ondřejníkem.

Zajišťujeme pravidelné bohoslužby v těchto obcích. Dále nabízíme duchovní setkání nejenom pro členy naší obce a věřící, ale pro všechny, kteří potřebují podat pomocnou ruku.

Přijďte mezi nás, rádi vás mezi sebou přivítáme.

 

K udílení svátosti pomazání ne­mocných, k vyřizování křtu, svatby, pohřbu a v jakýchkoliv jiných záleži­tostech se můžete kontakto­vat telefonicky nebo e-mailem.

Předpověď počasí

ČELADNÁ - FARNÍ KOSTEL

BOHOSLUŽBY

V LETNÍM OBDOBÍ 2019

farní kostel Čeladná - Út, St, Čt a So v 18.00 h., Ne 8.00 h.

farní kostel v Kunčicích pod Ondřejníkem - Pá v 18.00 h., Ne 9.30 h.

"Ruský" kostel v Kunčicích pod Ondřejníkem - Ne 10.45 h.

OD 1. KVĚTNA DO 30. ŘÍJNA 2019 KAŽDOU SOBOTU A NEDĚLI OD 13.00 DO 17.00 HOD. JE MOŽNOST PRAVIDELNÝCH PROHLÍDEK S VÝKLADEM KOSTELA SV. PROKOPA A BARBORY V KUNČICÍCH POD ONDŘEJNÍKEM.

OD 1. ČERVENCE DO 31. SRPNA 2019 KAŽDOU STŘEDU OD 15.00 DO 18.00 HOD. OBEC KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM V RÁMCI PROJEKTU MIKROREGION FRENŠTÁTSKO "SEDM OBCÍ - SEDM DNÍ V TÝDNU" ZAJISTILO OTEVŘENÍ KOSTELÍKA SV. PROKOPA A BARBORY V KUNČICÍCH POD ONDŘEJNÍKEM.

 

SRDEČNĚ ZVEME K NÁVŠTĚVĚ TÉTO
KULTURNÍ PAMÁTKY

POZOR, POZOR !!!

Od 8. července do 31. srpna 2019 bohoslužby na Čeladné
se budou konat v Obřadní síně

ÚKLID PO OPRAVĚ FARNÍHO KOSTELA

Ve středu 21. a ve čtvrtek 22. srpna dopoledne od 8.00 do 11.00h. nebo odpoledne od 14.00 do 17.00h. (PODLE VAŠICH ČASOVÝCH MOŽNOSTÍ) prosím ochotné muže a ženy na úklid interieru kostela. PŘEDEM DĚKUJI.

otec Mariusz

NÁBOŽENSTVÍ 2019/2020

Na naší Zákládní škole v Čeladné a v Kunčicích pod Ondřejníkem se v září začne opět učit náboženství. Děti je můžné přihlásit na Čeladné od 2. září a v Kunčicích od 9. září ve vyučovacích hodinách náboženství u pí. Mgr. Dany Malkové.

Do hodin náboženské výchovy mohou po přihlášení přicházet všechny děti, které mají zájem, i doposud nepokřtěné. Informace o tom předejte doma těm, kteří zodpovídají za výchovu dětí.

Děti, které přistupují ke svátostem, ať si v závěru prázdnin vykonají sv. smíření.

V neděli 8. září při bohoslužbě v 8.00 hod. na Čeladné a v 9.30 hod. ve farním kostele v Kunčicích pod Ondřejníkem bude žehnání dětem a jejich školních brašen a pomůcek.

otec Mariusz a pí. Mgr. Dana Malková

FARNÍ ODPOLEDNE S GULÁŠEM

V sobotu 31. srpna od 15.00 hod. jste srdečně zváni s dobrou náladou na farní zahradu v Kunčicích pod Ondřejníkem. Pro účastníky bude připravené občerstvení, mimo jiné guláš, pivo, víno, nápoje, zákusky ke kavě, pro děti klobásky, džusy a spoustu dalšího.

Kdo chce může také donést na farní zahradu něco k jídlu.

otec Mariusz a Slávek, ERF a Spolecenství Modlitby matek a otců

Kostel sv. Jana Nepomuckého v Čeladné
IZOLACE PROTI VLHKOSTI V GRANTOVÉM ŘIZENÍ PODPORA REGIONU

Realizace projektu podporuje Nadace ČEZ

Hydroizolace kostela na Čeladné (červenec / srpen)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Připravné práce při hydroizolaci kostela na Čeladné - 8.7.2019

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

PLNOMOCNÉ ODPUSTKY V JUBILEJNÍM ROCE
BAZILIKY MINOR VE FRÝDKU

Na žádost biskupa Františka V. Lobkowicze udělil papež František pro jubilejní rok 20. výročí povyšení poutního kostela Navštívení Panny Marie ve Frýdku na baziliku minor privilegium plnomocných odpustků spojených s navštěvou tohoto poutního místa v období od 13. května do 27. října 2019.

PODMÍNKY: svátost smíření, svaté přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce. Přijít jako poutníci na toto poutní místo a účastnit se tam při zvláštních příležitostech obřadu k tomuto výročí, nebo alespon po odpovídající čas setrvat ve zbožném rozjímání a přitom připojit modlitbu Páně, Vyznání víry a vzývání Panny Marie a sv. Jana Křitele.

Starší, nemocní a ti, kteří ze závažných příčin nemohou byt přítomni fyzicky, mohou získat plnomocné odpustky taktéž, pokud nemají zalíbení v žádném hříchu, mají úmysl co nejdříve splnit tři obvyklé podmínky a pokud se účastní slavností duchovně a obětují přitom své modlitby i bolesti a těžkosti svého života milosrdenému Bohu.

EKONOMICKÁ RADA FARNOSTI

KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

Ekonomická rada farnosti Kunčice pod Ondřejníkem na svém zasedání v pátek 15. února schvalila pořízení nových lavic do farního kostela sv. Maří Magdaelény v Kunčicích pod Ondřejníkem. Odhadová cena představuje částku kolem 600.000,-Kč. Obec na tento cíl v roce 2018 schvalila 250.000,-Kč. Zbývající částka je už na samotné farnosti.

Kdo by chtěl podpořit sponzorským darem tento projekt budeme rádi. Potvrzení o daru pro Finanční úřad Vám pošleme a předem už děkujeme !

otec Mariusz

 

číslo účtu: 8842361001/5500

 

Architektonický návrh lavic do farního kostela

CHARITA ČESKÁ REPUBLIKA VYZÝVÁ PETICÍ
K ZÁCHRANĚ DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE

--------------------------------------------------------------------------------

Charita Česká republika, největší poskytovatel domácí zdravotní péče v Česku, se na konci června neshodla se zdravotními pojišťovnami na financování této oblasti veřejného zdravotnictví pro příští 2020 rok.

Navzdory předkládání hloubkových analýz, jimiž Charita dokládala, jak moc je celý segment podfinancovaný, jí zdravotní pojišťovny nenabídly podmínky, za kterých by dokázala zajistit fungování služeb. Pro záchranu domácí péče proto nyní předkládá občanům petici „Doma je doma“ s cílem přimět politiky zajistit její dostatečné a udržitelné financování.

Současný způsob, jímž zdravotní pojišťovny hradí provedené výkony, už několik let charitním střediskům domácí zdravotní péče nepokrývá nezbytné náklady. Charita se tím dostává do vážných finančních a provozních problémů. Na tento problém Charita dlouhodobě upozorňuje jak Ministerstvo zdravotnictví, tak zdravotní pojišťovny. Nikdo jej však neřeší. „Poskytujeme potřebným vysoce odborné a kvalitní služby. Díky nám mohou nemocní a umírající zůstávat doma, se svými blízkými. Teď jsme ale po zhruba pěti letech dospěli do bodu, kdy už si dál nemůžeme dovolit doplácet za naši vlastní práci. Proto jsme se rozhodli, že se musíme začít bránit,“ uvádí k petici ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo.

Charita proto předkládá občanům petici za záchranu domácí zdravotní péče s jednoduchým sloganem DOMA JE DOMA. Jejím prostřednictvím chce přimět politiky, aby se kritickým stavem domácí zdravotní péče začali vážně zabývat a aby zajistili její dostatečné a udržitelné fungování. „Trváme na tom, aby byl vytvořen takový systém úhrad, který stabilizuje situaci v domácí zdravotní péči a vytvoří podmínky pro její rozvoj. Rovněž chceme seznámit občany České republiky s alarmujícím stavem domácí zdravotní péče, v němž pracují vysoce kvalifikované sestry v náročných terénních podmínkách, avšak na jejich výplatu zdravotní pojišťovny vyčlenily nedůstojnou částku 18 tisíc hrubého měsíčně,“ dodává koordinátorka zdravotních služeb Charity Česká republika Ludmila Kučerová, která za Charitu jednání s pojišťovnami vedla.

K petici vznikly speciální webové stránky na adrese domajedoma.charita.cz, kde je k dispozici jak text petice, tak formulář petičního archu ke stažení. Podepsat jej tak může každý, komu na osudu domácí zdravotní péče záleží. Předem díky za podporu.

Způsob úhrady domácí zdravotní péče pro rok 2020, který navrhly zdravotní pojišťovny, negarantuje dodržení ústavně-právních principů, které ve svých nálezech formuloval Ústavní soud – a to pokrytí nezbytných nákladů. Zároveň nedává možnost dopředu si spočítat, kolik za provedené zdravotní výkony zdravotní pojišťovny zaplatí. Proto jej Charita musela společně s ostatními účastníky dohodovacího řízení za segment domácí zdravotní péče odmítnout. Ve snaze o kompromisní řešení Charita spolu s ostatními předložila tři návrhy, které vycházely ze skutečných nákladů. Od zdravotních pojišťoven nebyly přijaty s absurdním odůvodněním, že neodpovídají jejich finančním možnostem. Tím tedy nepřímo říkají, že stát si nemůže dovolit služby, které po Charitě vyžaduje a jež lidem podle zákona o veřejném zdravotním pojištění garantuje.

Podmínkou prosperity domácí zdravotní péče je zrušení regulačních mechanismů, které nyní umožňují zdravotním pojišťovnám zpětně neuhradit část již poskytnuté ošetřovatelské péče, přestože jsme ji ze zákona poskytnout museli. V důsledku nízkých plateb za zdravotní výkony a nespravedlivou regulací by při zachování tohoto postupu domácí zdravotní péče zanedlouho zanikla. Sestry by z trvale podfinancovaného oboru odešly za lepším výdělkem – a pacientům by pak nebylo umožněno stonat v důvěrně známém domácím prostředí, což je pro ně nejkomfortnější.

Proto Charita nechce dopustit, aby tento obor, který má i do budoucna obrovský potenciál, zanikl a lidé museli opět stonat v nemocnicích, žít v ústavech a umírat za plentou. Každý má totiž právo čerpat bezplatně zdravotní péči, i když se rozhodne stonat nebo zemřít doma. Stát je povinen vytvořit podmínky, které to umožňují, v tom ale dlouhodobě selhává. Domácí zdravotní péče přitom činí necelé jedno procento z celkových výdajů na zdravotnictví.

Co je třeba udělat

Nyní je tedy řada na státu, aby zajistil zvýšení dosavadních úhrad o 40 %, což zaručí, že poskytovatelé péče neponesou náklady na poskytování domácí zdravotní péče za zdravotní pojišťovny, a aby do budoucna vyčlenil dostatečné finanční prostředky na úhradu hrazené domácí péče tak, aby jednání se zdravotními pojišťovnami mohlo být v příštím roce konstruktivní.

Nesmí se rovněž dopustit, aby se naplnil chystaný záměr politiků rozpustit vytvořený rezervní fond zdravotního pojištění do státního rozpočtu. Naopak, společně s Odborovým svazem zdravotnictví a sociální péče ČR a dalšími partnery Charita požaduje, aby právě z tohoto fondu byly získány prostředky pro zvýšení dosavadních úhrad.

S využitím textu na DomaJeDoma.Charita.cz

1989 - 2019

SV. ANEŽKA PŘEMYSLOVNÁ

/.../ V letošním roce, si budeme připomínat třicáté výročí od chvíle, kdy papež sv. Jan Pavel II., blahé pamětí, ve vatikánské Bazilice sv. Petra slavnostně prohlásil Anežku Přemyslovnou za svatou. Stalo se tak 12. listopadu 1989 a za několik dnů poté se v naší zemi zhroutila komunistická diktatura /.../. Církev v naší vlasti si chce připomenout onen rok a připravit se na něj, ale nejenom to. Myslíme si, že osobnost svaté Anežky České se netýká pouze jedné kapitoly českých středověkých dějin a listopadových událostí roku 1989. Jsme přesvědčení o tom, že svatá Anežka je velmi blízká také dnešnímu člověku /.../. Proto jsme založili internetové stránky www.svanezkaceska.cz, aby se staly jakousi informační platformou pro všechno, co souvisí se svatou Anežkou /.../, a tím abychom ji dovolili vstoupit do našich životů, aby nás doprovázela na naší životní pouti; a abychom s její pomoci št'astně dosáhli nebeského království.

Nad projektem převzali záštitu:

J.Em. Dominik kard. Duka OP

arcibiskup pražský a primas český

Mons. prof. PhDr. Petr Pit'ha, DrSc., Dr. h. c.

probošt Kolegiátní kapituly Všech svatých na Hradě pražském

J.M. Mgr. PharmDr. Josef Šedivý O.Cr.

generál a velmistr Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou

"Mé Neposkvrněné Srdce zvítězí"

Panno Maria Fatimská, oroduj za naši drahou vlast.
Panno Maria Fatimská, vypros svatost našim kněžím.
Panno Maria Fatimská, provázej a inspiruj ty, kteří nám vládnou.
Panno Maria Fatimská, pomáhej nám odporovat pokušením.
Panno Maria Fatimská, poskytni pomoc těm, kteří jsou nám drazí.
Panno Maria Fatimská, uchraň nás od nebezpečí terorismu.
Panno Maria Fatimská, přiveď nás k naší prvotní horlivosti.
Panno Maria Fatimská, vypros nám odpuštění mnohých hříchů.
Panno Maria Fatimská, přiveď nás k následování Tvého Syna.
Panno Maria Fatimská, vypros dar pokoje pro celý svět.

MODLITBA ZA DĚTI

Svatá Panno, naše drahá Matko, pro svou něžnou lásku k dítěti Ježíšovi vezmi během školního roku pod svou ochranu děti naší farnosti a obce. Neprosím jen o jejich tělesné zdraví, ale myslím i na jejich čisté, neposkvrněné duše. Ochraňuj je před vlivem špatného prostředí, ať si uchovají nevinná, neposkvrněná srdce. Dej, ať ti, kterým je svěřena péče o jejich život, si uvědomují svou nesmírnou odpovědnost za jejich výchovu. Ať si uvědomí, že dětská duše je vzácný poklad, pro který je třeba se obětovat, který si vyžaduje mnoho námahy a lásky. Nakonec tě, drahá Matko, prosím, aby tyto děti vešly jednou do nebe. AMEN.

MODLITBA SV. JANA PAVLA II. ZA MLADÉ LIDI,

KTEŘÍ HLEDAJÍ SVÉ POVOLÁNÍ
 
Ježíši, Synu Boží, v němž přebývá plnost božství,
ty voláš všechny pokřtěné, aby „zajeli na hlubinu“
a šli cestou svatosti.
Vzbuď v srdcích mladých lidí touhu být
v dnešním světě svědky moci tvé lásky.
Naplň je svým Duchem odvahy a rozvážnosti,
aby byli schopni odhalit plnou pravdu
o sobě a o svém povolání.
Náš Spasiteli, poslaný Otcem zjevit nám milosrdnou lásku,
dej své církvi dar mladých lidí připravených zajet na hlubinu,
aby byli mezi bratry projevem tvé přítomnosti,
která obnovuje a zachraňuje.
Svatá Panno Maria, Matko Spasitelova,
spolehlivá průvodkyně na cestě k Bohu a k bližnímu,
ty, která jsi uchovávala jeho slovo ve svém srdci,
podpírej svou mateřskou přímluvou rodiny a církevní společenství,
aby pomáhaly mladým a dospívajícím lidem
odpovědět velkomyslně na Pánovo volání. 
Amen.

Papež Lev XIII. (1810-1903) nařidil po tiché mši sv. modlitbu k archandělovi Michaelovi, aby svrhl do pekel zlého ducha. Při promluvě k Regina coeli 24. dubna 1994 vyzval papež sv. Jan Pavel II. (1920-2005) své poslucháče, aby nikdy nezapominali modlit se tuto prosbu ke Knížeti nebeských vojsk.

MODLITBA K PRAŽSKÉMU JEZULÁTKU

Dítě Ježíši, utíkám se k tobě a na přímluvu tvé svaté Matky tě prosím,
pomoz mi v této mé potřebě ... (možno konkrétně vyjádřit),
neboť věřím, že mi můžeš pomoci.
Pevně důvěřuji, že obdržím tvou svatou milost.
Miluji tě celým svým srdcem a ze všech sil své duše.
Upřímně se kaji za všechny své hříchy a prosím tě, dobrý Ježíši,
abys mi dal sílu nad nimi zvítězit.
Dávám si předsevzetí, že tě nikdy nezraním a odevzdávám se ti,
ochoten raději trpět než ti působit bolest.
Od nynějška ti chci věrně sloužit a z lásky k tobě chci milovat i bližního jako sebe.
Všemohoucí Dítě, Pane Ježíši, znovu tě prosím,
abys mi pomohl v této mé záležitosti ... (možno vyjádřit).
Daruj mi milost, abych tě navěky vlastnil spolu s Marií a Josefem
a abych se ti spolu s anděly klaněl v nebi. Amen.

 

Sestavuji aktuální kalendář ...

DIECÉZE
OSTRAVSKO-OPAVSKÁ

VELEHRAD

 

CELOSVĚTOVÁ SIT' MODLITBY S PAPEŽEM

POUTĚ, VÝROČÍ A SLAVNOSTI V ROCE 2019

 

ČELADNÁ:

14.9. v 17.00 hod. pout' u Bedřichův kříže na Podolánkách

24.11. Slavnost Ježíše Krista Krále

1.12. Žehnání adventníh věnců

24.12. ve 22.00 hod. "půlnoční" mše sv.

25.12. Hod Boží vánoční

29.12. Den manželů

31.12. v 17.00 hod. poděkování za uplynulý Rok

 

KUNČICE:

27.10. farnost "KRMÁŠ"

24.11. farnost Slavnost Ježíše Krista Krále

1.12. Pout' v "Ruském" kostele

1.12. farnost žehnání adventníh věnců

24.12. ve 20.00 hod. farní kostel "půlnoční" mše sv.

25.12. farnost Hod Boží vánoční

29.12. farnost žehnání manželům

31.12. v 16.00 hod. farní kostel poděkování za uplynulý Rok

 

LEBKA SV. JANA NEPOMUCKÉHO

JAN NEPOMUCKÝ NA ČELADNÉ

Nepomuk-Čeladná

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

 

 

VZDĚLÁVACÍ AKCE JE AKREDITOVÁNA V SYSTÉMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ MŠMT ČR

Výukové programy a vzdělávací semináře akreditované v DVPP

 

NAKLADATELSTVÍ

GENERACE 21

Ad resurgendum cum Cristo

Nová instrukce o pohřbívání zemřelých a uchovávání popela v případě kremace

ZÁKON, KTERÝ GARANTUJE PIETNÍ ZACHÁZENÍ S TĚLY NENAROZENÝCH DĚTÍ

Poslanecká sněmovna schválila vládní návrh zákona o pohřebnictví, který nyní míří do Senátu. Podle schváleného zákona budou všechna těla dětí nad 500 g pohřbena bud' rodiči, nebo pohřeb zajistí obec. Má-li dítě méně než půl kila a rodiče nepožádají do 96 hodin o jeho vydání, je garantováno důstojné zpopelnění v krematorium.

Podle dosud platných českých zákonů je dítě narozené bez známek života s porodní váhou pod 500 gramů bráno jako odpad, který je nemocnice povinna likvidovat. Podobně se zachází s těly mrtvé narozených dětí a dětí po spontánním či umělém potratu.

Fakturační údaje farnosti Čeladná a Kunčice pod Ondřejníkem

 

Římskokatolická farnost Čeladná

739 12 Čeladná, čp. 153

IČ: 64120007

DIČ: CZ64120007

 

Římskokatolická farnost Kunčice pod Ondřejníkem

739 13 Kunčice pod Ondřejníkem, čp. 22

IČ: 45235481

DIČ: CZ45235481

"Dobrý kněz, kněz podle přání Božského Srdce, je největším pokladem, který Bůh může dát farnosti, a je také jedním z nejvzácnějších darů božské milosti" - farář arský svatý Jan Maria Vianney.

Duchovní správce

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Čeladná 1932-'35

1 | 2 | 3 >>

"Pocházím odtud a mám tento kout rád" - otec Mariusz

KALISZ

NÁŠ PARTNER

 

Týden z Božím slovem

 

230. VÝROČÍ FARNÍHO KOSTELA SV. JANA NEPOMUCKÉHO

KOSTELNÍ ZVONY

Nové okenní vitráže v kostele sv. Jana Nepomuckého na Čeladné

HUDBA
V OSTRAVSKO-OPAVSKÉ
DIECÉZI

Nejznámější kláštery v ČR

 

 

OKOLO ČELADNÉ

 

 

Nejlevnější letenky po Evropě, Blízkém východě, Asii a okol

POSVÁTNÁ MÍSTA KŘEST'ANŮ V IRÁKU

Z IZRAELE A O IZRAELI

České vysílání z Izraele a o Izraeli

 

POMOC TĚHOTNÝM ŽENÁM V TÍSNI

Unplanned (Neplánované), drama, USA 2019

Je to film o tom, jak lze zakrývat oči před realitou. Jak lze vytěsnovat zlo. Ale také o tom, že úplně ho vytěsnit nikdy nelze. Recenze filmu za HNUTÍ PRO ŽIVOT ČR

TOPlist

Kontakt

P. Dr. Mariusz Roszewski 739 12 Čeladná, čp. 153
Česká republika
595 171 252 tel./fax
731 625 791 mobil
rkf.celadna@doo.cz