Naše farnost působí v obcích Čeladná a Kunčice pod Ondřejníkem.

Zajišťujeme pravidelné bohoslužby v těchto obcích. Dále nabízíme duchovní setkání nejenom pro členy naší obce a věřící, ale pro všechny, kteří potřebují podat pomocnou ruku.

Přijďte mezi nás, rádi vás mezi sebou přivítáme.

 

K udílení svátosti pomazání ne­mocných, k vyřizování křtu, svatby, pohřbu a v jakýchkoliv jiných záleži­tostech se můžete kontakto­vat telefonicky nebo e-mailem.

Předpověď počasí

ČELADNÁ - FARNÍ KOSTEL

BOHOSLUŽBY

V ZIMNÍM OBDOBÍ 2019/2020

farní kostel Čeladná - Út, St, Čt a So v 17.00 h., Ne 8.00 h.

farní kostel v Kunčicích pod Ondřejníkem - Pá v 16.15 h., Ne 9.30 h.

"Ruský" kostel v Kunčicích pod Ondřejníkem - Ne 10.45 h.

ŽEHNÁNÍ OLTÁŘE V KOSTELE SV. BARTOLOMĚJĚ
VE FRÝDLANTĚ NAD OSTRAVICÍ
9. listopadu 2019

FOTOGALERIE - ZDE

1989 - 2019

SV. ANEŽKA PŘEMYSLOVNÁ

www.svanezkaceska.cz

-------------------------------------------------------

FOTOGALERIE - Národní pout' do Říma ZDE

SVĚTOVÝ DEN CHUDÝCH

17. listopadu 2019

V závěru Svatého roku milosrdenství (2016) papež František vyhlásil Světový den chudých. Ten první se konal 19. listopadu 2017, letošní připadá na neděli 17. listopadu. Přáním Svatého otce je, abychom se stali více lidmi evangelia a přinášeli skrze konkrétní skutky lásky požehnání potřebným lidem, kteří žijí vedle nás. Proto od pondělí 11. až do neděle 17. listopadu bude probíhat ve farnosti POTRAVINOVÁ SBÍRKA.

Tyto dary za farnost a obec předáme Charitě Frenštát pod Radhoštěm. Předem děkujeme.

MŠE SV. ZA KNĚZE MÍSTECKÉHO DĚKANÁTU

Středa 20. listopadu 2019 v 9.00 hod.

Farní kostel sv. Maří Magdalény
v Kunčicích pod Ondřejníkem

Ve středu 20. listopadu ve farním kostele v Kunčicích pod Ondřejníkem bude ranní mše sv. v 9.00 hod. obětována za zemřelé kněze našeho děkanátu, kterou budou slavit kněží místeckého děkanátu spolu s otcem děkanem P. Dr. Danielem Víchou. Na tuto bohoslužbu jste srdečně zváni.

otec Mariusz a otec Slávek

V sobotu 23. listopadu 2019 na faře v Kunčicích pod Ondřejníkem od 9.00 hod. se bude opět konat dobročinný bazárek pro "MARY'S MEALS", na který jste srdečně zváni.

ADVENT 2019 VE FARNOSTI

Zahájení adventní doby bude v neděli 1. prosince ve farnosti Čeladná v 8.00 hod. a ve farnosti Kunčice pod Ondřejníkem ve farním kostele v 9.30 hod. a v "ruském" v 10.45 hod. mši sv. spojenou s žehnáním adventních věncu, které si prosím doneste do kostela.

otec Mariusz a otec Slávek

„Dny vzájemných modliteb bohoslovců
Kněžského semináře v Olomouci a
farností Čeladná“

Jste srdečně zváni do farního kostela
ve čtvrtek 5. prosince 2019 v 17.00 hod.

Když se řekne „LUBOMÍR BRABEC“, vybaví se všem nejen umělec s kytarou, která ho provázela a provází úplně všude - i za polárním kruhem, ale i člověk s dobrým srdcem, který se nebojí pomáhat tam, kde je potřeba. Tento český kytarový virtuóz se vám představí 11. prosince od 19 hod. ve farním kostele sv. Jana Nepomuckého na Čeladné. Nebudou chybět děti z Dětského domova Čeladná a žáci ze ZŠ Čeladná.

Svou účastí podpoříte děti z Dětského domova Čeladná.

 

NÁKUP VSTUPENEK

 

Farnost má možnost získat vstupenki na benefiční koncert za 200 korun (obyčejná cena to 320,-Kč). Zájemci se mohou hlásit od neděli 24. listopdu po bohoslužbách v sákristií farního kostela na Čeladná.

EKONOMICKÁ RADA FARNOSTI

KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

Ekonomická rada farnosti Kunčice pod Ondřejníkem na svém zasedání v pátek 15. února schvalila pořízení nových lavic do farního kostela sv. Maří Magdaelény v Kunčicích pod Ondřejníkem. Cena lavic činí 1.265.000,-Kč. Obec na tento cíl v roce 2018 schvalila 250.000 korun. Zbývající částka je už na samotné farnosti.

Kdo by chtěl podpořit sponzorským darem tento projekt budeme rádi. Potvrzení o daru pro Finanční úřad Vám pošleme a předem už děkujeme !

otec Mariusz

 

číslo bankovního účtu: 8842361001/5500

 

Architektonický návrh lavic do farního kostela

 

Obecní noviny KpO 10-2019

Obecní noviny KpO 11-2019

Výroba nových lavic pro farní kostel v Kunčicích p. O. - 18.11.2019

1 | 2 >>

"Mé Neposkvrněné Srdce zvítězí"

Panno Maria Fatimská, oroduj za naši drahou vlast.
Panno Maria Fatimská, vypros svatost našim kněžím.
Panno Maria Fatimská, provázej a inspiruj ty, kteří nám vládnou.
Panno Maria Fatimská, pomáhej nám odporovat pokušením.
Panno Maria Fatimská, poskytni pomoc těm, kteří jsou nám drazí.
Panno Maria Fatimská, uchraň nás od nebezpečí terorismu.
Panno Maria Fatimská, přiveď nás k naší prvotní horlivosti.
Panno Maria Fatimská, vypros nám odpuštění mnohých hříchů.
Panno Maria Fatimská, přiveď nás k následování Tvého Syna.
Panno Maria Fatimská, vypros dar pokoje pro celý svět.

MODLITBA ZA DĚTI

Svatá Panno, naše drahá Matko, pro svou něžnou lásku k dítěti Ježíšovi vezmi během školního roku pod svou ochranu děti naší farnosti a obce. Neprosím jen o jejich tělesné zdraví, ale myslím i na jejich čisté, neposkvrněné duše. Ochraňuj je před vlivem špatného prostředí, ať si uchovají nevinná, neposkvrněná srdce. Dej, ať ti, kterým je svěřena péče o jejich život, si uvědomují svou nesmírnou odpovědnost za jejich výchovu. Ať si uvědomí, že dětská duše je vzácný poklad, pro který je třeba se obětovat, který si vyžaduje mnoho námahy a lásky. Nakonec tě, drahá Matko, prosím, aby tyto děti vešly jednou do nebe. AMEN.

MODLITBA SV. JANA PAVLA II. ZA MLADÉ LIDI,

KTEŘÍ HLEDAJÍ SVÉ POVOLÁNÍ
 
Ježíši, Synu Boží, v němž přebývá plnost božství,
ty voláš všechny pokřtěné, aby „zajeli na hlubinu“
a šli cestou svatosti.
Vzbuď v srdcích mladých lidí touhu být
v dnešním světě svědky moci tvé lásky.
Naplň je svým Duchem odvahy a rozvážnosti,
aby byli schopni odhalit plnou pravdu
o sobě a o svém povolání.
Náš Spasiteli, poslaný Otcem zjevit nám milosrdnou lásku,
dej své církvi dar mladých lidí připravených zajet na hlubinu,
aby byli mezi bratry projevem tvé přítomnosti,
která obnovuje a zachraňuje.
Svatá Panno Maria, Matko Spasitelova,
spolehlivá průvodkyně na cestě k Bohu a k bližnímu,
ty, která jsi uchovávala jeho slovo ve svém srdci,
podpírej svou mateřskou přímluvou rodiny a církevní společenství,
aby pomáhaly mladým a dospívajícím lidem
odpovědět velkomyslně na Pánovo volání. 
Amen.

Papež Lev XIII. (1810-1903) nařidil po tiché mši sv. modlitbu k archandělovi Michaelovi, aby svrhl do pekel zlého ducha. Při promluvě k Regina coeli 24. dubna 1994 vyzval papež sv. Jan Pavel II. (1920-2005) své poslucháče, aby nikdy nezapominali modlit se tuto prosbu ke Knížeti nebeských vojsk.

MODLITBA K PRAŽSKÉMU JEZULÁTKU

Dítě Ježíši, utíkám se k tobě a na přímluvu tvé svaté Matky tě prosím,
pomoz mi v této mé potřebě ... (možno konkrétně vyjádřit),
neboť věřím, že mi můžeš pomoci.
Pevně důvěřuji, že obdržím tvou svatou milost.
Miluji tě celým svým srdcem a ze všech sil své duše.
Upřímně se kaji za všechny své hříchy a prosím tě, dobrý Ježíši,
abys mi dal sílu nad nimi zvítězit.
Dávám si předsevzetí, že tě nikdy nezraním a odevzdávám se ti,
ochoten raději trpět než ti působit bolest.
Od nynějška ti chci věrně sloužit a z lásky k tobě chci milovat i bližního jako sebe.
Všemohoucí Dítě, Pane Ježíši, znovu tě prosím,
abys mi pomohl v této mé záležitosti ... (možno vyjádřit).
Daruj mi milost, abych tě navěky vlastnil spolu s Marií a Josefem
a abych se ti spolu s anděly klaněl v nebi. Amen.

 

Sestavuji aktuální kalendář ...

DIECÉZE
OSTRAVSKO-OPAVSKÁ

VELEHRAD

 

CELOSVĚTOVÁ SIT' MODLITBY S PAPEŽEM

Apoštolát modlitby 1.

Apoštolát modlitby 2.

POUTĚ, VÝROČÍ A SLAVNOSTI VE FARNOSTI V ROCE 2019

 

ČELADNÁ:

24.11. Slavnost Ježíše Krista Krále

1.12. Žehnání adventníh věnců

24.12. ve 22.00 hod. "půlnoční" mše sv.

25.12. Hod Boží vánoční

29.12. Den manželů

31.12. v 17.00 hod. poděkování za uplynulý Rok

 

KUNČICE:

24.11. farnost Slavnost Ježíše Krista Krále

1.12. Pout' v "Ruském" kostele

1.12. farnost žehnání adventníh věnců

24.12. ve 20.00 hod. farní kostel "půlnoční" mše sv.

25.12. farnost Hod Boží vánoční

29.12. farnost žehnání manželům

31.12. v 16.00 hod. farní kostel poděkování za uplynulý Rok

 

LEBKA SV. JANA NEPOMUCKÉHO

JAN NEPOMUCKÝ NA ČELADNÉ

Nepomuk-Čeladná

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

 

 

VZDĚLÁVACÍ AKCE JE AKREDITOVÁNA V SYSTÉMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ MŠMT ČR

Výukové programy a vzdělávací semináře akreditované v DVPP

 

NAKLADATELSTVÍ

GENERACE 21

Ad resurgendum cum Cristo

Nová instrukce o pohřbívání zemřelých a uchovávání popela v případě kremace

ZÁKON, KTERÝ GARANTUJE PIETNÍ ZACHÁZENÍ S TĚLY NENAROZENÝCH DĚTÍ

Poslanecká sněmovna schválila vládní návrh zákona o pohřebnictví, který nyní míří do Senátu. Podle schváleného zákona budou všechna těla dětí nad 500 g pohřbena bud' rodiči, nebo pohřeb zajistí obec. Má-li dítě méně než půl kila a rodiče nepožádají do 96 hodin o jeho vydání, je garantováno důstojné zpopelnění v krematorium.

Podle dosud platných českých zákonů je dítě narozené bez známek života s porodní váhou pod 500 gramů bráno jako odpad, který je nemocnice povinna likvidovat. Podobně se zachází s těly mrtvé narozených dětí a dětí po spontánním či umělém potratu.

Fakturační údaje farnosti Čeladná a Kunčice pod Ondřejníkem

 

Římskokatolická farnost Čeladná

739 12 Čeladná, čp. 153

IČ: 64120007

DIČ: CZ64120007

 

Římskokatolická farnost Kunčice pod Ondřejníkem

739 13 Kunčice pod Ondřejníkem, čp. 22

IČ: 45235481

DIČ: CZ45235481

"Dobrý kněz, kněz podle přání Božského Srdce, je největším pokladem, který Bůh může dát farnosti, a je také jedním z nejvzácnějších darů božské milosti" - farář arský svatý Jan Maria Vianney.

Duchovní správce

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Čeladná 1932-'35

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

"Pocházím odtud a mám tento kout rád" - otec Mariusz

KALISZ

NÁŠ PARTNER

 

Týden z Božím slovem

 

230. VÝROČÍ FARNÍHO KOSTELA SV. JANA NEPOMUCKÉHO

KOSTELNÍ ZVONY

Nové okenní vitráže v kostele sv. Jana Nepomuckého na Čeladné

HUDBA
V OSTRAVSKO-OPAVSKÉ
DIECÉZI

Nejznámější kláštery v ČR

 

 

OKOLO ČELADNÉ

 

 

Nejlevnější letenky po Evropě, Blízkém východě, Asii a okol

POSVÁTNÁ MÍSTA KŘEST'ANŮ V IRÁKU

Z IZRAELE A O IZRAELI

České vysílání z Izraele a o Izraeli

 

POMOC TĚHOTNÝM ŽENÁM V TÍSNI

Unplanned (Neplánované), drama, USA 2019

Je to film o tom, jak lze zakrývat oči před realitou. Jak lze vytěsnovat zlo. Ale také o tom, že úplně ho vytěsnit nikdy nelze. Recenze filmu za HNUTÍ PRO ŽIVOT ČR

TOPlist

Kontakt

P. Dr. Mariusz Roszewski 739 12 Čeladná, čp. 153
Česká republika
595 171 252 tel./fax
731 625 791 mobil
rkf.celadna@doo.cz